• Odbierz prezent
XTPL S.A.: raport finansowy (2022-09-21 17:05)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
XTPL Spółka Akcyjna
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2022 obejmujące okresod 2022-01-01 do 2022-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-09-21
XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2022półrocze / 2021 / 31.12.2021półrocze / 2022półrocze / 2021 / 31.12.2021
Przychody ze sprzedaży produktów i usług297014364031
Przychody z tytułu dotacji1816605391133
Zysk (strata) ze sprzedaży1411-939304-207
Zysk (strata) brutto-2704-4648-582-1022
Zysk (strata) netto-2724-4652-587-1023
Amortyzacja4331549334
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej117-205325-451
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-957-1534-206-337
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-286-319-62-70
Kapitał (fundusz) własny341449837291083
Zobowiązania krótkoterminowe6173594713191293
Zobowiązania długoterminowe24351616520351
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne34654580740996
Należności krótkoterminowe8631855184403
Należności długoterminowe10233227

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie Zarządu HY2022.pdfSprawozdanie Zarządu HY2022
XTPL_raport_HY2022_JSF.pdfXTPL_raport_HY2022_JSF
XTPL_raport_HY2022_SSF.pdfXTPL_raport_HY2022_SSF
XTPL_PSF 2022_MSR_Raport z przeglądu_ost.pdfXTPL_PSF 2022_MSR_Raport z przeglądu
XTPL_PSSF 2022_MSR_Raport z przeglądu_ost.pdfXTPL_PSSF 2022_MSR_Raport z przeglądu
Sprawozdanie Zarządu HY2022_eng.pdfManagement Board Report HY2022
XTPL_raport_HY2022_JSF_eng.pdfStandalone Finance HY2022
XTPL_raport_HY2022_SSF_eng.pdfConsolidated Finance HY2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-21Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk