• Odbierz prezent
XTPL S.A.: Ponowne zamówienie nanotuszu XTPL przez tego samego kontrahenta (2021-02-24 22:29)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-02-24
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Ponowne zamówienie nanotuszu XTPL przez tego samego kontrahenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. (“Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2020, 10/2020 oraz 11/2020, informuje, że w dniu dzisiejszym do Emitenta wpłynęło kolejne zamówienie dotyczące zakupu nanotuszu CL85 opartego na nanocząstkach srebra przeznaczonego m.in. do zastosowań w technologii LIFT (ang. Laser Induced Forward Transfer) od zachodnio-europejskiego centrum badawczego, prowadzącego badania w sektorze nanotechnologii

W ocenie Zarządu Spółki, złożenie kolejnego zamówienia dotyczącego nanotuszu przez kontrahenta stanowi potwierdzenie wysokiej jakości produktu i spełnienia wymagań klienta względem niego.

Emitent zaakceptował złożone przez klienta zamówienie, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

Zarząd Spółki uznał fakt komercyjnej sprzedaży nanotuszu dla ww. kontrahenta za informację poufną, ze względu na specyfikę działalności Emitenta i jej rozumienie przez akcjonariuszy oraz inwestorów Spółki.

Jednocześnie główną wartością wskazanego zamówienia jest potwierdzenie potencjału komercjalizacyjnego autorskich technologii Spółki. Akceptacja produktu przez rynkowych odbiorców, możliwość uzyskania referencji oraz dalszy rozwój sprzedaży nanotuszów będą miały pozytywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta, przepływy pieniężne oraz przyszłe wyniki finansowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

In reference to Current Reports nos. 9/2020, 10/2020 and 11/2020, the Management Board of XTPL S.A. (“Company”, “Issuer”), advises that today the Issuer has received another order for the purchase of CL85 nanoink based on silver nanoparticles – which is used e.g. for applications in the LIFT (Laser Induced Forward Transfer) technology – from a Western European research center conducting research in the nanotechnology sector.

In the opinion of the Company’s Management Board, the fact that the buyer made another order for the nanoink is a confirmation that the product is of high quality and meets the customer’s requirements.

The Issuer accepted the order, which means that a sales contract was formed.

The commercial sale of the nanoink to the customer was deemed inside information by the Company’s Management Board due to the specific nature of the Issuer's business and its understanding by the Company's shareholders and investors.

At the same time, the key value of the order is that it confirms the commercialization potential of the Company's proprietary technologies. Acceptance of the product by market buyers, the possibility of obtaining credentials, and further development of nanoink sales will have a positive influence on the Issuer's operations, cash flows and future financial performance.

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-24Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk