• Odbierz prezent
XTPL S.A.: Pierwsza sprzedaż  urządzenia  XTPL do USA; Delta Printing System zostanie dostarczony do jednego z liderów rynku nowych technologii w Dolinie Krzemowej. (2022-09-28 08:04)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr32/2022
Data sporządzenia: 2022-09-28
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Pierwsza sprzedaż urządzenia XTPL do USA; Delta Printing System zostanie dostarczony do jednego z liderów rynku nowych technologii w Dolinie Krzemowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. [“Emitent”, “Spółka”] informuje, że w dniu 28 września 2022 roku Spółka przyjęła i potwierdziła zamówienie dotyczące dostawy urządzenia demonstracyjnego dla technologii Spółki: Delta Printing System [“DPS”]. Emitent zaakceptował złożone przez Klienta zamówienie, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

Nabywcą urządzenia jest amerykańska korporacja, notowana na NASDAQ firma z tzw. Wielkiej Piątki amerykańskich przedsiębiorstw z branży ICT - Information and Communication Technologies [“Klient”]. DPS będzie wykorzystywane w kalifornijskich laboratoriach badawczo-rozwojowych Klienta do rozwijania technologii i produktów z zakresu wirtualnej rzeczywistości (ang. virtual reality, VR).

Sprzedaż urządzenia XTPL na rynek USA otwiera Spółce możliwość szerszego dotarcia do odbiorców przemysłowych z regionu Ameryki Północnej, który jest rynkiem o istotnym potencjale komercyjnym. Ponadto jest to transakcja zawarta z partnerem przemysłowym, co może mieć znaczący wpływ na proces wdrożenia technologii XTPL na linie produkcyjne największych światowych producentów elektroniki.

Z przyczyn wyżej opisanych informacja dotycząca sprzedaży urządzenia Delta Printing System w opinii Zarządu Emitenta spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Title:

First sale of the XTPL device to the United States; Delta Printing System to be delivered to a leader of the new technologies market in Silicon Valley.

Legal basis:

Article 17(1) MAR – inside information

Content of the Report:

The Management Board of XTPL S.A. (the “Issuer”, “Company”) announces that on 28 September 2022 the Company accepted and confirmed an order for delivery of the Company's technology demonstrator: Delta Printing System (“DPS”). The Issuer accepted the Client’s order, which means that a sales contract was formed.

The buyer is a NASDAQ-listed US corporation, one of the Big Five American companies from the ICT sector (“Client”). The DPS is to be used at the Client’s California-based R&D labs for the development of virtual reality (VR) technologies and products.

By selling its device to the US market, XTPL gains an opportunity to reach a wide base of industrial clients from the North American region, a market with a significant commercial potential. In addition, this is a transaction made with an industrial partner, which may have a significant impact on the implementation of XTPL technology on the production lines of the world's largest electronics manufacturers.

Accordingly, in the Management Board’s opinion, the information on the sale of the Delta Printing System meets the criteria of inside information within the meaning of Article 7(1) MAR.

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-28Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk