• Odbierz prezent
XTPL S.A.: Informacja o wyborze oferty Emitenta w postępowaniu na dostawę systemu do integracji surowców w zastosowaniach fotonicznych (2021-10-04 14:03)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-10-04
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Informacja o wyborze oferty Emitenta w postępowaniu na dostawę systemu do integracji surowców w zastosowaniach fotonicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. [“Spółka”, “Emitent”] informuje, że w dniu 4 października 2021 roku Spółka powzięła informację o wyborze przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii [“Zamawiający”] oferty przedstawionej przez Spółkę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Oferta złożona przez Spółkę dotyczyła sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu do integracji surowców w zastosowaniach fotonicznych. W ramach oferty Emitent zaproponował opracowane przez siebie urządzenie Delta Printing System.

Wartość oferty wynosi 612.000,00 zł netto, a przychody uzyskane z realizacji projektu będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe XTPL S.A. osiągnięte w 2021 roku.

O fakcie podpisania umowy z Zamawiającym, Spółka poinformuje odrębnym komunikatem bieżącym.
Wybór przedmiotowej oferty został uznany przez Zarząd XTPL S.A. za informację poufną ze względu na istotną wartość i znaczenie dla obecnej skali działalności Spółki. Ponadto, realizacja przedstawionego projektu będzie mieć wpływ na przyszłą sytuację finansową Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Title: Selection of the Issuer's offer in the tender procedure for delivery of a system for integration of raw materials in photonic applications

Article 17(1) MAR – inside information

The Management Board of XTPL S.A. (the “Company”, the “Issuer”] reports that on 4 October 2021 the Company learned that the Łukasiewicz Research Network – PORT: Polish Center for Technology Development[the “Employer”] selected the Company’s offer in the public procurement procedure conducted as an unlimited tender.

The Company’s offer concerned the sale, delivery, commissioning of, staff training and maintenance support for the system for integrating raw materials in photonic applications. As part of the offer, the Issuer proposed its proprietary Delta Printing System.

The value of the offer is PLN 612,000.00 net. The project revenue will have a positive impact on XTPL’s financial performance in 2021.

Once the agreement is signed with the Employer, the Company will communicate this fact by a separate current report.

The Management Board of XTPL S.A. has decided that the selection of the Company’s offer is inside information due to the significant value of the offer and its importance in the context of the Company’s current business size. Furthermore, implementation of the project will have an influence on the Issuer’s future financial position.

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-04Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk