• Odbierz prezent
XTPL S.A.: Informacja o rekomendowaniu projektu konsorcjum, którego Emitent jest członkiem do dofinansowania przez Komisję Europejską (2022-03-21 08:41)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2022
Data sporządzenia: 2022-03-21
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Informacja o rekomendowaniu projektu konsorcjum, którego Emitent jest członkiem do dofinansowania przez Komisję Europejską
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 21.03.2022 otrzymał informację o rekomendowaniu do dofinansowania w konkursie HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-31 typu Research and Innovations Actions (RIA), organizowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), projektu opracowanego w konsorcjum, którego Emitent jest członkiem pt. "Building Active MicroLED displays By Additive Manufacturing." (“Projekt”). W skład konsorcjum wchodzą ponadto firmy:

• ALEDIA, Francja
• BARCO NV, Belgia;
• QustomDot BV, Belgia
• X DISPLAY COMPANY TECHNOLOGY LIMITED, Irlandia
• X-CELEPRINT LIMITED, Irlandia
• Uniwersytet w Stuttgarcie, Niemcy

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania elastycznych wyświetlaczy typu microLED przy wykorzystaniu precyzyjnych addytywnych technologii druku.

• Wartość całkowita Projektu: EUR 4.293.263,75;
• Udział Emitenta w Projekcie: EUR 429.812,50;
• Rekomendowana wartość dofinansowania dla Emitenta: EUR 429.812,50;
• Okres realizacji: 24 miesiące.

Ostateczna kwota dofinansowania może ulec nieznacznej zmianie na etapie przygotowania dokumentacji do właściwej umowy dotacji. O jej zawarciu Emitent poinformuje osobnym raportem. Zarząd Emitenta uznał powyższy fakt za informację poufną, gdyż dotacje stanowią istotny element finansowania działalności Emitenta. Projekt jest zgodny ze strategicznym kierunkiem dalszego rozwoju i zastosowania rozwiązań technologicznych Emitenta w obszarze wytwarzania nowoczesnych wyświetlaczy. Bliska współpraca z Europejskimi przedsiębiorstwami technologicznymi w ramach realizacji Projektu wzmocni dodatkowo działania wzmocni nakierowane na komercjalizację rozwiązań technologicznych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Title: Information on recommending a project to a consortium of which the Issuer is a member, to be co-financed by the European Commission

Article 17(1) MAR - inside information

Contents of the Report:
The Management Board of XTPL S.A. (the “Issuer”) announces that on 21 March 2022 it received information that the Project developed in a consortium of which the Issuer is a member “Building Active MicroLED displays By Additive Manufacturing” (the “Project”) has been recommended for co-financing under the Research and Innovations Actions (RIA) call HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-31 competition of the European Commission Horizon Europe Framework Programme (“HORIZON”). The consortium also includes:

• ALEDIA (France).

• BARCO NV (Belgium),

• QustomDot BV (Belgium),

• X DISPLAY COMPANY TECHNOLOGY LIMITED (Ireland),

• X-CELEPRINT LIMITED (Ireland),

• and Stuttgart University (Germany).

The scope of this project is development of the innovative mechanically flexible micro LED displays with the focus on the high-precision additive manufacturing technologies.

• Total Project value: EUR 4,293,263.75;

• The Issuer’s participation in the Project: EUR 429,812.50;

• Recommended co-financing value for the Issuer: EUR 429,812.50;

• Implementation period: 24 months.

The final co-financing amount may change slightly at the stage of preparing the documentation for the grant agreement. The signing of the grant agreement will be communicated by the Issuer in a separate report. In the opinion of the Issuer’s Management Board the above fact is inside information, as grants constitute an important part of financing the Issuer's operations. The Project is well aligned with the Issuer strategic application field of the technological solutions for next generation flat panel displays. Close collaboration with the technological companies in Europe, in the frame of the Project, will also strengthen the market visibility of the Issuer’s technological solutions and will contribute to its further commercialization.
XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-03-21Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk