• Odbierz prezent
XTB ze wstępnymi wynikami za 1 półrocze 2019 r. i większą liczbą klientów

31 lipca po zakończeniu sesji na GPW, Dom Maklerski XTB przedstawił wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2019 r. Ostateczne wyniki zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie, którego publikacja została zaplanowana na 22 sierpnia 2019 r.

 

W pierwszym półroczu 2019 r. przychody z działalności operacyjnej wyniosły 88,78 mln zł wobec 90,36 mln zł w II półroczu 2018 r., co stanowi spadek o 1,8%. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody z działalności operacyjnej wyniosły 197,9 mln zł.

W I półroczu 2019 r. zysk z działalności operacyjnej EBIT wyniósł 5,16 mln zł wobec 665 tys. zł w poprzednim półroczu. W I półroczu 2018 r. wyniósł on 115,14 mln zł.

Zysk netto wyniósł 5,11 mln zł wobec 1,07 mln zł w II półroczu 2018 r. W I półroczu 2018 r. zysk netto wyniósł 100,4 mln zł.

W komentarzu zarządu do wyników zwrócono uwagę, że istotnym czynnikiem determinującym poziom przychodów była wprowadzona w sierpniu ubiegłego roku interwencja produktowa ESMA, określająca maksymalny dozwolony poziom dźwigni finansowej dla klientów detalicznych. Przełożyła się ona na niższy wolumen transakcji zawieranych przez klientów. W I półroczu 2019 r. obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 779,7 tys. lotów (w I półroczu 2018 r. było to 1 291,4 tys. lotów, a w II półroczu 2018 r. 804 tys. lotów).

XTB w I półroczu 2019 r. zyskał 16 089 nowych klientów. Rok wcześniej liczba nowych klientów wyniosła 10 046. W II półroczu 2018 r. było 10 626 nowych klientów.

W tym półroczu XTB łącznie ma 128 266 klientów wobec 107 214 klientów rok wcześniej. W II półroczu 2018 r. XTB miał 116 517 klientów.

W I półroczu 2019 r. liczba nowych rachunków wyniosła 38 458. Rok wcześniej było ich 24 052. W II półroczu 2018 r. liczba nowych rachunków wyniosła 25 688.

Średnia liczba aktywnych rachunków, a więc takich, na których przeprowadzono co najmniej jedną transakcję w okresie trzech miesięcy, wyniosła 25 932 wobec 24 918 w analogicznym okresie ubiegłego roku. W II półroczu 2018 r. było 22 394 aktywnych rachunków.

W komentarzu do wyników zwrócono uwagę, że w I półroczu 2019 r. odnotowano rekordową liczbę nowych klientów. W samym drugim kwartale liczba nowych klientów wzrosła o 2 403 osoby, a więc o 35% kwartał do kwartału. Średnia liczba aktywnych klientów była wyższa o 3 265, a więc o 16% w porównaniu do II półrocza 2018 r. Dodano, że wzrost liczby klientów jest efektem kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej oraz sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów, takich jak akcje, ETF-y, indeks spółek technologicznych FANG+ oraz inne indeksy sektorowe.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk