• Odbierz prezent
wyniki finansowe xtb
Z artykułu dowiesz się:

- Jakie wyniki finansowe i operacyjne osiągnęła spółka w I półroczu

Spółka X-Trade Brokers S.A. opublikowała wczoraj informację nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2017 roku (w tym za II kwartał). Wyniki w tym okresie mogą napawać optymizmem, ze względu na poprawę nie tylko pod względem przychodów i zysku, ale również liczby nowych klientów.

 

W pierwszym półroczu 2017 roku spółka osiągnęła większe przychody z działalności operacyjnej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ich wartość wzrosła o 10,40%. W tym samym okresie koszty działalności spadły o 23,7%, dzięki czemu zysk z działalności operacyjnej wzrósł 182,4%. Zysk netto wzrósł z kolei o 28,1%. Warto zauważyć, że spadek kosztów wynikał głównie ze znacznie niższych wydatków na marketing (13,72 mln zł w pierwszym półroczu 2017 roku w porównaniu do 32,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku).

Liczba nowych rachunków w pierwszej połowie 2017 roku to prawie 23 tys. i jest to wynik o 68,3% wyższa niż rok temu (głównie dzięki pierwszym trzem miesiącom bieżącego roku). Znacząco, bo o 58,2%, wzrosła wartość wszystkich depozytów i na koniec pierwszego półrocza wynosiła prawie 216 mln zł.

 

xtb

Źródło: xtb.com

 

Zarząd spółki wskazuje, że wynik netto I półrocza 2017 roku ukształtowany został głównie przez następujące czynniki:  

  • 10,0% wzrost przychodów z działalności operacyjnej wynikający z wyższej rentowności na lota;
  • znacząca poprawa efektywności kosztowej przejawiająca się spadkiem kosztów działalności operacyjnej o 22,5 mln PLN;
  • utworzenie odpisu aktualizującego wartość wyodrębnionego składnika wartości niematerialnych w postaci licencji na działalność maklerską na rynku tureckim w wysokości 5,6 mln PLN;
  • wystąpienie ujemnych różnic kursowych (koszty finansowe) w kwocie 12,2 mln PLN (I półrocze 2016: 2,9 mln PLN) będących następstwem umocnienia się złotówki względem innych walut.

 

II kwartał również pozytywny

Sam II kwartał 2017 roku wypada również dość pozytywnie. W tym okresie przychody wzrosły o 13,3% w porównaniu do I kwartału i były ponad dwukrotnie wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba nowych rachunków była co prawda niższa niż w pierwszym kwartale (rekordowym), ale wyższa niż w każdym podokresie 2016 roku.

 

xtb

Źródło: xtb.com

 

Wstępne wyniki za ostatni okres półroczny i kwartalny to pierwsza od dłuższego czasu pozytywna informacja dla akcjonariuszy X-Trade Brokers. Ostatnie tygodnie to znaczący spadek kursu akcji brokera, w związku z m.in. projektem Ministerstwa Finansów w sprawie ograniczenia dźwigni na Forex i negatywną oceną KNF, zagrażającą wypłatom przyszłych dywidend.

XTB informuje, że ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za I półrocze 2017 roku zostaną przekazane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2017 roku, którego publikacja została przewidziana na 30 sierpnia 2017 roku.

 

Pełny dokument z informacją nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2017 roku możesz przeczytać TUTAJ.


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk