• Odbierz prezent
xtb kara knf

Spółka X-Trade Brokers Dom Maklerski opublikowała w piątek oświadczenie dotyczące wszczęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego. Dotyczy ono możliwości nałożenia kary pieniężnej na notowanego na GPW brokera.

 

W raporcie bieżącym nr 25/2017 X-Trade Brokers podaje, żew dniu 17 listopada 2017 roku wpłynęło do Spółki datowane na dzień 14 listopada 2017 r. postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na Spółkę na podstawie art. 167 ust. 2 pkt w zw. z art. 167 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z podejrzeniem istotnego naruszenia przepisów prawa w szczególności w obszarze świadczenia usług maklerskich na rzecz klientów Spółki oraz organizacją i funkcjonowaniem systemów transakcyjnych.”

Jest to związane z opisanym na łamach Pulsu Biznesu śledztwem w sprawie naruszeń, jakich miał dopuścić się broker w stosunku do swoich klientów, głównie poprzez stosowanie tzw. asymetrycznej dewiacji przy realizowaniu zleceń po wskazanej cenie rynkowej.

W przypadku potencjalnej kary dla brokera w związku z rozpoczętym przez KNF postępowaniem administracyjnym, Puls Biznesu wylicza, że może ona sięgnąć 25 mln złotych. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi zakłada możliwość nałożenia kary w wysokości do 10% przychodów firmy inwestycyjnej. Te, w 2016 roku wyniosły 250,576 mln złotych.

 

Broker nie zgadza się z zarzutami KNF

Wskazane przez Komisję naruszenia pokrywają się z nieprawidłowościami oraz uchybieniami zawartymi w protokole kontroli Komisji w zakresie sprawdzenia zgodności z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, która zakończyła się we wrześniu 2016 roku.” – czytamy w komunikacie X-Trade Brokers. „W ocenie Spółki wskazane przez Komisję naruszenia są bezpodstawne i nie znajdują potwierdzenia w stanie faktycznym. Intencją Emitenta jest przedstawienie Komisji wyjaśnień merytorycznych oraz prawnych wskazujących bezpodstawność naruszeń wskazanych przez Komisję.”

 

 


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk