• Odbierz prezent
XTB miał ponad 100 mln zł zysku w I półroczu - akcje brokera w górę

Notowany na głównym parkiecie GPW broker X-Trade Brokers opublikował dziś informację na temat wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2018 roku. Po raz kolejny spółka zaprezentowała mocne wyniki, co przeniosło się na wzrost ceny akcji.

 

„W I półroczu 2018 r. XTB odnotowało rekordowe 101,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 29,4 mln zł zysku rok wcześniej. To wzrost o 71,8 mln zł, tj. 244,5%. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł o 63,2 mln zł rdr, tj. 120,0% osiągając wartość 116,0 mln zł. Skonsolidowane przychody wyniosły 197,9 mln zł wobec 125,3 mln zł rok wcześniej.” – czytamy w komentarzu zarządu spółki do opublikowanych wyników.

 

Zysk netto X-Trade Brokers w I półroczu 2018 roku wyniósł 101,1 mln zł. To o 244,5% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (29,4 mln zł). W samym II kwartale wygenerowano 41,6 mln zł zysku netto, a więc o 30,1% mniej niż w I kwartale tego roku. Przychody z działalności operacyjnej na przestrzeni półrocza wyniosły 197,9 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 57,9%. Z tej liczby 84,2 mln zł to przychody osiągnięte w II kwartale, co oznacza spadek o 25,9% w stosunku do I kwartału. Co istotne z perspektywy wyniku finansowego, wyraźny wzrost przychodów w pierwszych 2 kwartałach 2018 roku odbył się przy stosunkowo niewielkim wzroście kosztów operacyjnych. W I półroczu tego roku wyniosły one 82,0 mln zł w porównaniu do 72,6 mln zł w I półroczu ubiegłego roku. To wzrost tylko o 12,9%. Koszty były w tym przypadku rozdzielone pomiędzy oba kwartały pierwszego półrocza 2018 roku mniej więcej po równo. Przychody finansowe w I półroczu 2018 roku wyniosły 10,3 mln zł (wzrost o 326,2%), a koszty finansowe wyniosły 3,5 mln zł (spadek o 72,8%).

 

Przychody

W I półroczu 2018 roku liczba nowych klientów to 10 046 – jest to lepszy wynik od analogicznego okresu ubiegłego roku, gdy pozyskano 8130 nowych klientów. W porównaniu obu tych okresów wyraźnie wzrosła także średnia liczba aktywnych klientów (rozumiana jako średnia kwartalna liczba klientów, którzy przeprowadzili co najmniej jedną transakcję w okresie 3 miesięcy) – z 17 748 do 22 135. Średnia liczba aktywnych rachunków wzrosła z kolei z 20 016 do 24918.

Choć w I półroczu 2018 roku wartość depozytów netto spadła w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku z 216,0 mln zł do 178,6 mln zł, to obrót instrumentami pochodnymi CFD w lotach wzrósł z 1053,9 tys. do 1291,4 tys. Rentowność na lota (przychody z działalności operacyjnej razem podzielone przez obrót instrumentami pochodnymi CFD w lotach) wzrosła ze 119 do 153.

„Analogicznie do wcześniejszych kwartałów poprzedniego roku, w I półroczu 2018 r. XTB realizowała zoptymalizowaną strategię sprzedażowo-marketingową oraz wprowadzała nowe produkty. Dodatkowym czynnikiem wspomagającym przyrost bazy klienckiej była sprzyjająca sytuacja na rynkach finansowych.” – wskazano w raporcie.

 

Koszty

Na wzrost kosztów operacyjnych w I półroczu 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku złożyły się następujące czynniki:

 

  • 3,0 mln zł koszty marketingowe wynikające głównie z wyższych nakładów na kampanie marketingowe online;
  • 2,8 mln zł koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, głównie za sprawą wzrostu zmiennych składników wynagrodzeń (bonusów);
  • 2,6 mln zł koszty pozostałych usług obcych w następstwie poniesienia większych nakładów na: 1) systemy IT i licencje (wzrost o 1,281 tys. zł rdr); 2) usługi prawne i doradcze (wzrost o 705 tys. zł rdr); 3) łączność internetową i telekomunikacyjną (wzrost o 314 tys. zł rdr);
  • 1,4 mln zł koszty prowizji wynikające z większych kwot zapłaconych dostawcom usług płatniczych za pośrednictwem których klienci deponują swoje środki na rachunkach transakcyjnych.

 

Za największą część kosztów operacyjnych odpowiadają wynagrodzenia i świadczenia pracownicze (39,0 mln zł z 82,0 mln zł). Kolejnym istotnym elementem kosztów jest marketing, który odpowiada za kwotę 16,8 mln zł.

„Zarząd przewiduje, że w całym 2018 r. koszty działalności operacyjnej mogą kształtować się na poziomie porównywalnym (nieznacznie wyższym) do tego, jaki obserwowaliśmy w 2017 r. Ostateczny ich poziom uzależniony będzie od wysokości zmiennych składników wynagrodzeń wypłaconych pracownikom, od poziomu wydatków marketingowych oraz od wpływu interwencji produktowej ESMA na poziom przychodów osiąganych przez Grupę.” – wskazano w raporcie.

 

Akcje w górę

Kolejny kwartał z rzędu XTB publikuje mocne wyniki finansowe, co pozytywnie odbija się na notowaniach spółki na GPW. Dziś notowania akcji spółki otwarły się na poziomie 6,38 zł, co oznacza wzrost w stosunku do wczorajszej ceny zamknięcia o 7,4%. Na początku sesji ten wzrost jest nieznacznie korygowany w dół.

 

xtb


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk