• Odbierz prezent
X-TRADE BROKERS DM SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (2021-04-12 14:55)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-04-12
Skrócona nazwa emitenta
X-TRADE BROKERS DM SA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (Spółka) informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 kwietnia 2020 r. (ZWZ) była spółka XXZW Investment Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu dysponująca na ZWZ 78.629.794 akcjami, z których przysługiwało 78.629.794 głosów, stanowiących odpowiednio 99,61% głosów na tym ZWZ oraz 66,99% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
X-TRADE BROKERS DM SARYNEK KAPITAŁOWY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-876Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa58
(ulica)(numer)
+48 22 201 95 50+48 22 520 22 81
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@xtb.comwww.xtb.pl
(e-mail)(www)
5272443955015803782
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-12Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2021-04-12Jakub KubackiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk