Advertisement
  • Odbierz prezent
X-TRADE BROKERS DM SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 12 kwietnia 2021 r. (2021-04-12 14:34)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia:2021-04-12
Skrócona nazwa emitenta
X-TRADE BROKERS DM SA
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 12 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 kwietnia 2021 roku (ZWZ). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Ponadto Spółka informuje, że w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ takich jak sprawozdania finansowe i Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020, jak również zaktualizowana Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 oraz 2020 zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 10 marca 2021 r. oraz 15 marca 2021 r.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 20018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].
Załączniki
PlikOpis
Załącznik do RB 8 (2021) - Treść uchwał.pdfTreść uchwał podjętych przez ZWZ XTB w dniu 12 kwietnia 2021 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
X-TRADE BROKERS DM SARYNEK KAPITAŁOWY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-876Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa58
(ulica)(numer)
+48 22 201 95 50+48 22 520 22 81
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@xtb.comwww.xtb.pl
(e-mail)(www)
5272443955015803782
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-12Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2021-04-12Filip KaczmarzykCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk