• Odbierz prezent
X-TRADE BROKERS DM SA: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2020 r. (2021-03-11 11:01)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
X-TRADE BROKERS DM SA
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („Spółka", „XTB") informuje, iż w dniu 11 marca 2021 r. podjął uchwałę zgodnie z którą rekomenduje Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział jednostkowego zysku netto za rok 2020 w kwocie 418 175 946,31 zł w następujący sposób:

a) poprzez wypłatę dywidendy w kwocie 210 116 706,65 zł, tj. 1,79 zł na jedną akcję,
b) zatrzymanie pozostałej części zysku w kwocie 208 059 239,66 zł do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy.

Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki proponuje dzień 21 kwietnia 2021 r., natomiast jako dzień wypłaty dywidendy dzień 30 kwietnia 2021 r.

Rekomendacja Zarządu Spółki jest zgodna z polityką dywidendową XTB, która zakłada rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy na poziomie 50-100% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich jak konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej Spółki oraz kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy, jak również mając na uwadze wytyczne KNF.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
X-TRADE BROKERS DM SARYNEK KAPITAŁOWY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-876Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa58
(ulica)(numer)
+48 22 201 95 50+48 22 520 22 81
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@xtb.comwww.xtb.pl
(e-mail)(www)
5272443955015803782
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2021-03-11Jakub KubackiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk