• Odbierz prezent
X-TRADE BROKERS DM SA: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (2021-03-15 13:11)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
X-TRADE BROKERS DM SA
Temat
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje:
− Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2020 rok, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidywane jest w ramach punktu 10 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
− Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019 oraz 2020, dla którego wyrażenie opinii przewidziane jest w ramach punktu 12 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
− zaktualizowaną Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, której przyjęcie jest przewidziane w ramach punktu 13 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
PlikOpis
1 Projekty uchwał ZWZA 2021 PL.pdfProjekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. zwołanego na dzień 12 kwietnia 2021 r.
2 Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej 2020 PL.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki X-Trade Brokers DM S.A. w roku 2020
3 Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020 PL.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019 oraz 2020
4 Polityka wynagrodzeń 2021 PL.pdfPOLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 24 lutego 2021 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
X-TRADE BROKERS DM SARYNEK KAPITAŁOWY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-876Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa58
(ulica)(numer)
+48 22 201 95 50+48 22 520 22 81
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@xtb.comwww.xtb.pl
(e-mail)(www)
5272443955015803782
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2021-03-15Jakub KubackiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk