• Odbierz prezent
X-TRADE BROKERS DM SA: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2020 r. (2021-03-12 16:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
X-TRADE BROKERS DM SA
Temat
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raport bieżącego nr 3/2021 z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie rekomendacji Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("Emitent", "Spółka") dotyczącej podziału zysku za 2020 r. Zarząd Spółki informuje, iż na posiedzeniu w dniu 12 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wskazaną powyżej rekomendację Zarządu Spółki w przedmiocie podziału jednostkowego zysku netto za rok 2020 w kwocie 418 175 946,31 zł w następujący sposób:

a) poprzez wypłatę dywidendy w kwocie 210 116 706,65 zł, tj. 1,79 zł na jedną akcję,
b) zatrzymanie pozostałej części zysku w kwocie 208 059 239,66 zł do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy.

Ponadto Rada Nadzorcza przychyliła się do propozycji Zarząd Spółki by określić dzień dywidendy na
21 kwietnia 2021 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na 30 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie Emitent przypomina, iż ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku netto za rok 2020 zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
X-TRADE BROKERS DM SARYNEK KAPITAŁOWY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-876Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa58
(ulica)(numer)
+48 22 201 95 50+48 22 520 22 81
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@xtb.comwww.xtb.pl
(e-mail)(www)
5272443955015803782
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2021-03-12Jakub KubackiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk