Advertisement
  • Odbierz prezent
X-TRADE BROKERS DM SA: Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2020 (2021-04-12 14:17)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-04-12
Skrócona nazwa emitenta
X-TRADE BROKERS DM SA
Temat
Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (Spółka) informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 12 kwietnia 2021 r. (ZWZ) w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, postanowiono o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2020, który wyniósł 418 175 946,31 złotych, w kwocie 210 116 706,65 zł tj. 1,79 zł na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 208 059 239,66 zł ZWZ postanowiło zatrzymać do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy.

Jednocześnie dzień dywidendy tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ZWZ ustaliło na dzień 21 kwietnia 2021 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę w liczbie 117.383.635.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
X-TRADE BROKERS DM SARYNEK KAPITAŁOWY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-876Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa58
(ulica)(numer)
+48 22 201 95 50+48 22 520 22 81
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@xtb.comwww.xtb.pl
(e-mail)(www)
5272443955015803782
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-12Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2021-04-12Filip KaczmarzykCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk