• Odbierz prezent
Wzrost wartości produkcji budowlano montażowej - najnowsze dane GUS
fot. freepik.com

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w czerwcu 2021 roku była wyższa o 4,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem spadek o 2,3%) oraz wyższa o 12,2% w stosunku do maja 2021 roku (przed rokiem wzrost o 12,5%).

 

FXMAG forex wzrost wartości produkcji budowlano montażowej - najnowsze dane gus  dane ekonomiczne, dane gus, gus, gus dane ekonomiczne, produkcja budowlana, produkcja budowlano-montażowa, produkcja budowlanomontażowa, wartość produkcji, wartość produkcji budowlanej, wartość produkcji budowlano-montażowej, wiadomości gus,produkcja 1

 

W stosunku do czerwca 2020 roku zwiększenie produkcji budowlano-montażowej

odnotowano dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 18,3%) oraz wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 0,4%), natomiast zmniejszenie dla przedsiębiorstw zajmujących się budową budynków (o 0,3%). W porównaniu z majem 2021 roku wzrost wartości robót w jednostkach związanych z budową budynków wyniósł 15,0%, specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - 13,2%, a wykonujących roboty specjalistyczne - 7,9%. W okresie styczeń-czerwiec 2021 r., w odniesieniu do tego samego okresu 2020 r., zwiększenie wartości produkcji budowlano-montażowej wystąpiło w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 3,7%), natomiast zmniejszenie w jednostkach wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 3,6%) oraz zajmujących się budową budynków (o 7,0%).

Wartość produkcji budowlano-montażowej

obejmująca roboty inwestycyjne oraz remontowe w czerwcu 2021 roku była wyższa o 4,4% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (w 2020 zanotowano spadek - odpowiednio o 1,8% i 3,1%). W okresie styczeń-czerwiec 2021 roku, w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku, wystąpił spadek wartości robót inwestycyjnych (o 6,9%) oraz wzrost wartości prac remontowych (o 4,4%), wobec wzrostów analogicznych prac o 2,0% i 2,9% w 2020 r.

 

FXMAG forex wzrost wartości produkcji budowlano montażowej - najnowsze dane gus  dane ekonomiczne, dane gus, gus, gus dane ekonomiczne, produkcja budowlana, produkcja budowlano-montażowa, produkcja budowlanomontażowa, wartość produkcji, wartość produkcji budowlanej, wartość produkcji budowlano-montażowej, wiadomości gus,produkcja 2

 

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2021 roku (w cenach stałych) w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015 wyniosła 126,5. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlanomontażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 3,4% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku i o 1,5% niższym w porównaniu z majem 2021 roku.


GUS

Główny Urząd Statystyczny - urząd centralny administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk