• Odbierz prezent
Wyższy zysk netto Grupy BOŚ S.A. za Q2 2018

Grupa Banku Ochrony Środowiska S.A. wypracowała w II kwartale 2018 r. zysk netto na poziomie 17,8 mln zł, tj. o 9,1% wyższy w porównaniu do I kwartału br. Poprawa wyników finansowych jest zgodna z założonymi działaniami, realizowanymi w oparciu o Program Postępowania Naprawczego i Strategię BOŚ. W odniesieniu do pierwszego kwartału Grupa BOŚ S.A. poprawiła m.in. wynik z tytułu odsetek (wyższy o 6,1%) i wynik na instrumentach finansowych (o 212,4%). Jednocześnie o 13 % niższe były ogólne koszty związane z funkcjonowaniem Grupy.

Wynik z tytułu odsetek w porównaniu do I kwartału br. wzrósł o 5,4 mln zł. Przychody z tytułu odsetek zwiększyły się o 6,2 mln zł, tj. o 4,0% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wynik na instrumentach finansowych, wycenianych do wartości godziwej, był wyższy o 22,7 mln zł. Ogólne koszty administracyjne zmniejszyły się w sumie o 13 mln zł.

Na koniec II kwartału wynik z tytułu utraty wartości ukształtował się na poziomie 57,3 mln zł wobec 9,1 mln zł w I kwartale br. Wpływ na to miały głównie odpisy w segmencie korporacyjnym.

"Tak dobre wyniki są dla nas dodatkową motywacją do dalszych, konsekwentnych działań, które prowadzimy w oparciu o zatwierdzony  Program Postępowania Naprawczego i, dostosowaną do niego, Strategię Rozwoju Banku. Wykorzystamy ten czas na regularne zwiększanie wartości BOŚ, jako banku kojarzonego jednoznacznie z finansowaniem inwestycji proekologicznych. Chcemy być przede wszystkim wartościowym i pewnym partnerem dla naszych akcjonariuszy, a także bankiem pierwszego wyboru dla klientów  instytucjonalnych  i indywidulanych, którzy poszukują wsparcia w inwestowaniu w tego typu rozwiązania" – powiedział Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu BOŚ S.A.
Realizując założenia Programu Postępowania Naprawczego, BOŚ S.A. rozwija m.in. działalność na rynku finansowania projektów proekologicznych. Kwota umów zawartych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku na finansowanie działań proekologicznych wyniosła 581,1 mln zł (z czego umowy na kwotę 298,1 mln zł zawarto w II kwartale ub.r.) i była o 82,6% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
W portfelu proekologicznych transakcji BOŚ dominują inwestycje służące poprawie jakości powietrza – zarówno związane z energetyką odnawialną, jak i szeroko rozumianą efektywnością energetyczną. Dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, klienci BOŚ mogą korzystać z kredytów, w których obciążenie spłatami jest mniejsze, niż przy finansowaniu komercyjnym. BOŚ będzie zaangażowany m.in. w rządowy program "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i rozwój niskoemisyjnych źródeł ciepła.

Czytaj także: Kredyt - kiedy wzrosną jego koszty

W 2015 roku stopy procentowe w Polsce zostały obniżone do 1,5%, czyli najniższego poziomu w historii. Z perspektywy gospodarki jest to kluczowa kwestia. Stopy procentowe możemy w uproszczeniu traktować jako koszt pieniądza bądź koszt kredytu. Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procento.. Czytaj
Kredyt - kiedy wzrosną jego koszty


Dalszy rozwój BOŚ w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych i zrównoważonego rozwoju umożliwia także wyższy kapitał zakładowy, uzyskany w drodze emisji akcji V. W ramach podwyższenia kapitału zakładowego Bank pozyskał 300,7 mln zł.

 

Chcesz dowiedzieć się jak inwestować na rynku Forex? Weż udział w darmowym kursie online

 

BIORĘ UDZIAŁ W KURSIE

 


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk