• Odbierz prezent
zasiłek dla bezrobotnych dodatek solidarnościowy

Jak wyglądają szczegóły zasiłku dla bezrobotnych i dodatku solidarnościowego? Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać te świadczenia?

 

4 czerwca sejm uchwalił ustawę o podniesieniu zasiłku dla bezrobotnych i dodatku solidarnościowym dla osób, które utraciły pracę w związku z pandemią koronawirusa.

Zgodnie z nowymi przepisami kwota zasiłku dla bezrobotnych wzrośnie do 1200 zł. Bezrobotni, którym przysługuje prawo do zasiłku, otrzymają wyższe świadczenia od 1 września 2020 r.

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, warunkiem jest co najmniej roczny staż pracy i przepracowanie co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy oraz otrzymywanie co najmniej minimalnego wynagrodzenia, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Warto wspomnieć, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obecnie wynosi 2600 zł brutto.

Obecnie po czerwcowej waloryzacji kwota podstawowego zasiłku dla bezrobotnych (a więc przy stażu pracy 5-20 lat) wzrosła o 19,90 zł i wynosi 881,30 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące. Po tym okresie zasiłek dla bezrobotnych wyniesie 692 zł. Od 1 września 2020 r. zasiłek dla bezrobotnych wyniesie 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 3 miesięcy, a w kolejnych miesiącach posiadania prawa do zasiłku jego wysokość będzie wynosić 942,30 zł miesięcznie.

Dodatek solidarnościowy natomiast będzie świadczeniem przyznawanym maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r. Wysokość dodatku solidarnościowego będzie wynosić 1400 zł miesięcznie, a przysługiwał będzie na trzy miesiące osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, z którymi umowa została rozwiązana po 15 marca 2020 r. Okres pobierania zasiłku solidarnościowego nie będzie wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, więc nie będzie skracał okresu otrzymywania tego świadczenia. Będzie natomiast wliczany do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk