• Odbierz prezent
Wysyp wskaźników PMI z europejskich gospodarek- Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Strefa Euro

Otrzymaliśmy dzisiaj potężna dawkę informacji na temat sytuacji  w Europie podczas pandemii koronawirusa:

Wskaźnik PMI dla usług w Wielkiej Brytanii: 56,1 (prognoza: 55,1; poprzednio:58,8)

Composite PMI w Wielkiej Brytanii: 56,5 (prognoza: 55,7; poprzednio: 59,1)

Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech: 50,6 (prognoza: 49,1; poprzednio: 52,5)

Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech: 54,7 (prognoza: 53,7; poprzednio: 54,4)

Wskaźnik PMI dla usług we Francji: 47,5 (prognoza: 47,5; poprzednio: 51,5)

Wskaźnik łączny PMI wg. Markit we Francji: 48,5 (prognoza: 48,5; poprzednio: 51,6)

Wskaźnik Composite PMI we Włoszech: 50,4 (poprzednio: 49,5)

Wskaźnik PMI dla usług we Włoszech: 48,8 (prognoza: 46,6; poprzednio: 47,1)

Wskaźnik PMI dla usług w Hiszpanii: 42,4 (prognoza: 46,3; poprzednio: 47,7)

Wskaźnik PMI dla usług w Strefie Euro: 48,0 (prognoza: 47,6; poprzednio: 50,5)

Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit w Strefie Euro: 50,4 (prognoza: 50,1; poprzednio: 51,9)

Co to jest wskaźnik PMI?

PMI indeks (z angielskiego Purchasing Managers Index) jest to wskaźnik obrazujący aktywność gospodarczą w danym kraju. Powstaje na podstawie wyników anonimowych ankiet, które rozsyłane są do menadżerów z całego kraju. Grupa badawcza jest bardzo miarodajna, ponieważ dotyczy wszystkich istotnych branż dla gospodarki. Do oceny PMI brane są pod uwagę między innymi: ilość nowych zamówień, poziom produkcji, koszt prowadzenia działalności gospodarczej, ciągłość dostaw oraz stan zatrudnienia. Ankietowani określają obecną sytuację w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Mają do wyboru trzy odpowiedzi: lepsza, gorsza lub taka sama. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi powstają subindeksy branżowe, które następnie zostają skorygowane o czynniki sezonowe. W ostatnim już kroku obliczana jest z nich średnia ważona, przedstawiająca ostatecznie wynik wskaźnika PMI. Indeks ten jest wskaźnikiem wyprzedającym, dającym nam pogląd, jak może wyglądać sytuacja gospodarcza w najbliższych miesiącach. Jego wynik na poziomie 50 punktów uznawany jest za neutralny (taka sama ilość respondentów zaznaczyła w ankiecie „lepiej” oraz „gorzej”). Odczyt powyżej 50 sugeruje dobrą kondycję gospodarki, natomiast poniżej 50 pogarszającą się koniunkturę. Wynik poniżej 40 punktów oznacza kryzys gospodarczy.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

USA- zadeklarowani nowi bezrobotni

USA- indeksy ISM i PMI dla przemysłu

Australia- sprzedaż detaliczna

Strefa Euro- wskaźniki inflacyjne CPI i HICP

USA- stopa bezrobocia


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk