• Odbierz prezent
Wyniki traderów Forex za II kwartał 2019 r. - który broker wypadł najlepiej?

Polskie domy maklerskie, zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez KNF, po raz kolejny opublikowały kwartalne dane dotyczące zyskowności swoich klientów handlujących na kontraktach CFD, wraz z informacjami dotyczącymi egzekucji zleceń. Dane od brokerów za drugi kwartał 2019 r. są o tyle interesujące, że można je bezpośrednio zestawić z drugim kwartałem zeszłego roku, który był ostatnim przed wprowadzeniem wytycznych regulatora ESMA. Kontrowersyjne ograniczenia dotyczyły m.in. znacznego obniżenia maksymalnego poziomu dźwigni z podziałem na rodzaj instrumentów (od 30:1 aż do 2:1), co docelowo miało chronić depozyty inwestorów indywidualnych przed nadmiernymi stratami. Czy zmniejszenie dostępnego lewara rzeczywiście pomogło i wyniki traderów uległy poprawie? Klienci którego polskiego brokera radzili sobie na rynku najlepiej w ostatnim kwartale?

 

Polscy brokerzy są zobowiązani przez KNF (od II poł. 2016 r.) do kwartalnego publikowania danych dotyczących stosunku zyskownych i tracących klientów oraz informacji na temat egzekucji zleceń. Mimo, że samo zestawienie odsetków zyskujących traderów nie powinno być jedynym i ostatecznym kryterium oceny danego brokera, to bez wątpienia jest ono ważną informacja dla klientów, dodatkowo pozwalającą wyciągnąć istotne wnioski na temat kondycji rynku. Warto jednak pamiętać, że jeżeli regularnie tracimy przez własne błędy, to zmiana brokera niewiele nam pomoże.

 

Forex (CFD na pary walutowe)

Nazwa podmiotu

XTB

BossaFX

Noble Securities

DM Alior Bank

mForex

TMS Brokers

Zysk

39,20

48,96

47,85

49,5

49,85

44,9

Strata

60,91

51,04

52,15

50,5

51,15

55,1

Zmiana kwartalna

-2,47

0,45

-3,37

-3,5

3,42

-3,3

 

W przypadku najpopularniejszych instrumentów, jakimi są CFD na pary walutowe, widać spore różnice w wynikach klientów poszczególnych brokerów. Pomiędzy największym w zestawieniu odsetkiem zarabiających traderów w mForex a najmniejszym w XTB jest aż ponad 10 pkt. procentowych różnicy. W tym pierwszym zyskownych jest niemal połowa użytkowników handlujących na parach walutowych, podczas gdy w XTB jest to 39,2%. Najgorszy wynik XTB może wynikać z tego, że jest on czołowym polskim domem maklerskim z największą bazą klientów, również tych nowych i całkowicie początkujących. Warto jednak dodać, że w drugim kwartale zeszłego roku jedynie niewiele ponad 30% klientów mForex osiągało zyski na walutowych CFD, co pokazuje ogromna poprawę w stosunku r/r. Wyniki pozostałych brokerów znajdują powyżej poziomu 45% (TMS 44,9%) zyskownych klientów. Żadnemu brokerowi nie udało się przekroczyć progu 50% zyskownych traderów, mimo że w I kw. takim wynikiem mogły pochwalić się Alior Bank i Noble Securities.

 

CFD na towary

Broker

XTB

BossaFX

Noble Securities

DM Alior Banku

mForex

TMS Brokers

Zysk

41,77

51,36

40,0

39,4

49,85

46,0

Strata

58,03

48,64

60,0

60,6

50,15

54,0

Zmiana kwartalna

-6,19

-2,39

-16,7

-8,9

-8,73

-4,8

 

CFD na indeksy

Broker

XTB

BossaFX

Noble Securities

DM Alior Banku

mForex

TMS Brokers

Zysk

39,38

42,01

48,39

32,9

44,29

43,1

Strata

60,55

57,99

51,61

67,1

55,71

56,9

Zmiana kwartalna

1,03

2,93

1,83

-1,8

3,19

2,8

Traderzy korzystający z usług DM Alior Banku po raz kolejny zauważalnie odstają wynikami od klientów innych brokerów (czyżby próbowali zagrywać DAX-a jak Rafał Zaorski?). Najlepsze wyniki osiągnęli klienci Noble Securities. Wszyscy brokerzy, oprócz DM Alior Banku, zanotowali poprawę zyskowności klientów w stosunku do poprzedniego kwartału.

 

CFD na obligacje i stopy procentowe

Broker

XTB

BossaFX

Noble Securities

DM Alior Banku

mForex

TMS Brokers

Zysk

40,96

39,62

66,67

brak danych

48,28

33,3

Strata

60,69

60,38

33,33

brak danych

51,72

66,7

Zmiana kwartalna

-2,71

-15,14

-13,33

brak danych

1,22

-33,4

W tej mało popularnej klasie instrumentów CFD zanotowano największy rozstrzał wyników, a także znaczne spadki stosunku zyskujących klientów w porównaniu do zeszłego kwartału, co spowodowane jest również globalną sytuacją na rynku. Warto zauważyć, że odsetek zyskujących klientów w Noble Securities jest dwukrotnie wyższy niż w TMS Brokers.

 

CFD na akcje

Broker

XTB

BossaFX

Noble Securities

DM Alior Banku

mForex

TMS Brokers

Zysk

39,51

26,19

brak danych

brak danych

brak danych

21,7

Strata

60,45

73,81

brak danych

brak danych

brak danych

78,3

Zmiana kwartalna

-2,17

-5,57

brak danych

brak danych

brak danych

3,4

 

Nie po raz pierwszy okazuje się, że najgorsze wyniki traderzy osiągają na kontraktach CFD na spółki akcyjne. W przypadku klientów TMS Brokers niemal 80% z nich traci. W zestawieniu zdecydowanie wyróżnia się XTB z wynikiem 39,5% zyskownych klientów, który jednak był gorszy niż w pierwszym kwartale. W tej kategorii CFD niewątpliwie najlepiej radzą sobie polscy klienci Admiral Markets, którego wyniki opisane zostały w dalszej części artykułu.

 

CFD na kryptowaluty

Broker

XTB

BossaFX

Noble Securities

DM Alior Banku

mForex

TMS Brokers

Zysk

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

46,3

Strata

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

53,3

Zmiana kwartalna

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

23,4

 

Jedynym brokerem, który aktualnie publikuje wyniki traderów handlujących na kryptowalutowych CFD jest TMS. Jak widać, osiągane przez nich rezultaty są całkiem dobre, co jednak może być skutkiem niskiej dźwigni (2:1) oraz sytuacji na samym rynku kryptowalut w ostatnich miesiącach. Tłumaczyłoby to największą w całym zestawieniu zmianę kwartalną na korzyść traderów, przekraczającą 23%. Jasno wskazuje to na fakt, że większość klientów otwierała pozycje długie, korzystając z niedawnych wzrostów bitcoina (BTC) i innych kryptowalut.

 

Wyniki klientów zagranicznych brokerów

Mimo, że KNF zobowiązuje do publikowania wyników jedynie polskie domy maklerskie, od samego początku w akcji biorą udział również zagraniczni brokerzy CMC Markets oraz Admiral Markets.

CMC Markets odnotował zauważalne spadki wyników swoich klientów w porównaniu do poprzedniego kwartału, szczególnie w CFD na obligacje i stopy oraz indeksy. Podobnie jak w przypadku TMS, wyniki traderów handlujących CFD na kryptowaluty uległy znacznej poprawie.

Odsetek klientów CMC Markets, którzy osiągnęli w IIQ dodatnie stopy zwrotu:

 • CFD na waluty: 41% (spadek o 3%)
 • CFD na towary: 43% (spadek o 2%)
 • CFD na obligacje i stopy proc.: 47% (spadek o 11%)
 • CFD na indeksy: 35% (wzrost o 1%)
 • CFD na akcje: 33% (spadek o 16%)
 • CFD na kryptowaluty: 54% (wzrost o 14%)

 

W przypadku Admiral Markets największy spadek wyników traderów zanotowano w przypadku CFD na towary (niemal 11%), znacznie wzrósł natomiast odsetek zyskownych klientów w przypadku CFD na akcje, co wyróżnia się na tle pozostałych brokerów w zestawieniu.

Odsetek klientów Admiral Markets, którzy osiągnęli w IIQ dodatnie stopy zwrotu:

 • CFD na waluty: 48.3% (spadek o 0,8%)
 • CFD na towary: 42,4% (spadek o 10,7%)
 • CFD na indeksy: 41,4% (wzrost o 3,1%)
 • CFD na akcje: 51,7% (wzrost o 11,6%)

 

Kto wypadł najlepiej?

Nie da się ukryć, że na tę informację wszyscy czekają najbardziej, mimo że odsetek zyskownych traderów nie musi być bezpośrednim wyznacznikiem jakości samego brokera. W drugim kwartale największym odsetkiem zyskujących traderów może pochwalić się Noble Securities (51,6%), choć należy zauważyć że broker nie posiada oferty w dwóch z pięciu kategorii instrumentów. Podobnie jak należący do mBanku mForex, którego 49,85% klientów osiągnęło dodatnie stopy zwrotu. Najgorszy wynik w zestawieniu osiągnął Dom Maklerski Alior Banku z wynikiem zaledwie 36,15% zyskownych traderów, choć są to dane z zaledwie dwóch kategorii CFD. Na przedostatnim miejscu plasuje się BossaFX (39,79% zyskownych klientów), niewiele lepiej wypadł też Dom Maklerski X-Trade Brokers, którego 40,4% klientów osiągnęło zyski w drugim kwartale.

Dane na temat egzekucji zleceń publikują XTB, BossaFX i Noble Securities. Standardowy czas realizacji zleceń w BossaFX wyniósł 61 ms (milisekund), w XTB 218 ms (dla wszystkich instrumentów, dla których wykonanie transakcji odbywa się w XTB), zaś w Noble Securities 431 ms. Zarówno BossaFX, jak i XTB poprawiły swoje wyniki dot. czasu egzekucji zleceń, względem poprzedniego kwartału.

 

Średni odsetek zyskownych traderów (wszyscy brokerzy) w IIQ 2019 r.:

 • CFD na waluty: 46,71%
 • CFD na towary: 44,73%
 • CFD na indeksy: 41,67%
 • CFD na obligacje i stopy proc.: 45,76%
 • CFD na akcje: 29,13%

 

FXMAG forex wyniki traderów forex za ii kwartał 2019 r. - który broker wypadł najlepiej? wyniki traderów xtb bossafx alior bank mforex tms brokers 1

Wyniki klientów polskich domów maklerskich w IIQ 2018 r.

 

Niższa dźwignia na korzyść traderów?

W porównaniu do danych z drugiego kwartału zeszłego roku dostrzec można radykalną poprawę zyskowności klientów polskich brokerów w niemal wszystkich kategoriach. Szczególnie zauważalny jest wzrost odsetku zyskownych traderów w najpopularniejszej kategorii instrumentów CFD na waluty (ponad 10 pkt. proc.), a także przy CFD na towary (wzrost o ponad 8 pkt. proc.). W perspektywie rocznej odsetek tracących zwiększył się jedynie w przypadku kontraktów na obligacje i stopy procentowe (ponad 3 pkt. proc) oraz na spółki akcyjne. Czy wpływ na taką poprawę wyników miała interwencja produktowa ESMA? Trudno jednoznacznie stwierdzić czy to obniżenie maksymalnej dźwigni  bezpośrednio poprawiło zyskowność traderów, nie da się jednak ukryć, że przed wprowadzeniem ograniczeń większy odsetek klientów polskich domów maklerskich notował straty niż obecnie.

Czytaj także: Szok, jak co rok: Prawie 80% klientów traci na rynku Forex i CFD! Jest jednak nadzieja...

Rynek kontraktów różnicowych (CFD), powszechnie i jednocześnie mylnie nazywany rynkiem Forex, jest jednym z najtrudniejszych ze względu na swoją wysoką zmienność, dostępność dźwigni finansowej i wszechobecne zachęty ze strony brokerów do częstego otwierania pozycji. Wszystko to ma destrukcyjne skut.. Czytaj
Szok, jak co rok: Prawie 80% klientów traci na rynku Forex i CFD! Jest jednak nadzieja...

 


Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk