• Odbierz prezent
Wyniki SONEL Q2/2022: ciąży segment licznikowy [raport na zlecenie GPW]
fot. Materiał własny
  • W 2Q2022 Sonel uzyskał wyniki zbliżone do I kwartału br. i wyraźnie lepsze r/r.
  • Wzrost przychodów w najbardziej rentownym obszarze mierników (+15% r/r) nie zdołał zrekompensować utraty marży na mniej rentownych segmentach: usługi montażu (wzrost sprzedaży +65% r/r) oraz liczniki (+85% r/r).
  • Rosnące koszty przełożyły się negatywnie na wyniki w spółce Foxytech (pogłębienie straty w Q2/22).
  • CAPEX Sonela wciąż pozostaje relatywnie niewielki (ok. 2 mln zł w II kwartale), zważywszy na plany rozwojowe spółki. Spodziewamy się przyspieszenia inwestycji w kolejnych kwartałach. Spółka odzyskała część środków zamrożonych w kapitale obrotowym, głownie dzięki wzrostom w pozycji zobowiązań krótkoterminowych.
  • Sonel nieprzerwanie dysponuje nadwyżką środków pieniężnych, jej poziom może się zmniejszyć w II półroczu z uwagi na wypłatę dywidendy, przyspieszenie inwestycji oraz możliwy wzrost wydatków na KO.
  • Po półroczu Sonel zrealizował ok. 60% prognozowanych na ten rok przychodów oraz 55-60% planowanych zysków. Choć utrzymanie mniej korzystnej pod względem marży struktury przychodów może pogorszyć zyskowność w II półroczu, niemniej nie widzimy zagrożeń dla realizacji naszych całorocznych prognoz.

SONEL (wycena 10,30 zł). Wyniki Q2/2022: ciąży segment licznikowy [Noble Securities] - 1

 

Przychody i marże

Skonsolidowane przychody Sonela w II kwartale wzrosły o 35%

przede wszystkim dzięki wyższym przychodom w segmencie usług oraz ze sprzedaży liczników energii elektrycznej (łącznie +8,2 mln zł r/r, ok. 75% całego przyrostu sprzedaży zanotowanego w 2Q2022). Spółka zależna Foxytech odpowiedzialna obszar liczników zrealizowała w raportowanym okresie sprzedażna poziomie 8,2 mln zł (+85% r/r). Sprzedaż mierników (core business) wzrosła o ok. 15%. Pewnym zaskoczeniem może być wysoka (+65% r/r) sprzedaż w segmencie montażu usługowego, gdyż zakładaliśmy stopniowe ograniczanie tej aktywności. Spółka tłumaczy to m.in. niższym wykorzystaniem potencjału dedykowanego produkcji mierników (ograniczenie popytu z rynków wschodnich), co pozwoliło przekierować moce do realizacji usług.

Spadek marży był wynikiem słabszego miksu produktowego (wysoki udział niskomarżowych segmentów liczników i usług) oraz rosnących kosztów produkcji (komponenty, praca, energia). Koszty ogólne wzrosły o 29% r/r, powyżej wzrostu zysku brutto. Pozostała działalność operacyjna dała pozytywny wynik (ok. 0,6 mln zł), podczas gdy przed rokiem była strata (m.in. odpis na projekt R&D w kwocie ok. 1,3 mln zł – one-off). W efekcie EBIT/EBITDA oraz zysk netto wyraźnie wzrosły.

W komentarzu do wyników zarząd wskazał na stratę zanotowaną przez Foxytech. Spółka ta bazuje w największym stopniu na importowanych komponentach, a z uwagi na charakter rynku na którym operuje (rynek przetargowy z niskimi marżami i długimi terminami realizacji kontraktów) nie była w stanie dostosować cen do dynamicznie rosnących kosztów. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w Apatorze. O potencjalnych problemach spółek z dużą ekspozycją na rynek kontraktów pozyskiwanych w przetargach wskazywaliśmy w naszych wcześniejszych raportach.

Wahnięcie na przychodach i marży efektem wejścia na rynek liczników energii

SONEL (wycena 10,30 zł). Wyniki Q2/2022: ciąży segment licznikowy [Noble Securities] - 2

 

 

Poprawa na kapitale obrotowym, CAPEX jeszcze niski

Spółka odzyskała część środków zamrożonych w kapitale obrotowym, głównie dzięki wzrostom w pozycji zobowiązań krótkoterminowych. Zapasy w dalszym ciągu wzrastają, należności nieco niższe.

CAPEX w ujęciu skonsolidowanym pozostaje na relatywnie niedużym poziomie (ok. 2 mln zł w Q2), jednak liczymy się z przyspieszeniem wydatków w kolejnych kwartałach.

Sonel wciąż dysponuje nadwyżką środków pieniężnych, jej poziom wzrósł do 15 mln zł na koniec czerwca. Spodziewamy się, że wartość ta może się zmniejszyć w II półroczu z uwagi na wypłatę dywidendy (7 mln zł w sierpniu br.), przyspieszenie inwestycji (szacujemy ok. 10 mln zł w 2H2022) oraz możliwy wzrost wydatków na KO (konieczność finansowania wyższych zapasów związanych z realizacją dużych kontraktów w obszarze liczników).

 

Przepływy pieniężne

SONEL (wycena 10,30 zł). Wyniki Q2/2022: ciąży segment licznikowy [Noble Securities] - 3

 

 

Ostatnia wycena: 10,3 zł/akcję z dnia 06.06.2022 r. Cena w dniu wydania 9,8 zł.

 

 

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego

 


Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. Do programu zakwalifikowano 55 spółek notowanych na rynku głównym i 6 na NewConnect. W edycji na lata 2021-2023 do programu mogły być zgłoszone spółki notowane na rynku głównym oraz NewConnect na dzień 31 maja 2021 roku (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były przedmiotem analiz lub były przedmiotem analiz sporządzanych przez maksymalnie jednego analityka (analiz zawierających wycenę oraz rekomendację kierunkową). Dodatkowymi wymogami były kryterium kapitalizacji spółki co najmniej 50 mln zł (na dzień 31 maja 2021 roku), oraz wskaźnik free float przekraczający wartość 20 proc. (na dzień 31 maja 2021 roku).

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk