• Odbierz prezent
Goldman Sachs

15 stycznia bank Goldman Sachs przedstawił swe wyniki kwartalne. Przychody okazały się wyższe od oczekiwań analityków, jednak zysk banku został obniżony przez koszty związane z aferą malezyjskiego funduszu.

 

15 stycznia przed sesją na amerykańskim rynku bank Goldman Sachs opublikował wyniki finansowe za IV kwartał 2019 r. Analitycy z Wall Street oczekiwali przychodów na poziomie 8,51 mld USD, a więc o 5,3% wyższych niż przed rokiem. Tymczasem przychody banku okazały się wyższe o 23% niż rok temu i wyniosły 9,96 mld USD. Przerosły więc szacunki analityków o ponad 1 mld USD.

Zysk na akcję wyniósł 4,69 USD i okazał się niższy o 22% niż rok wcześniej. Był też niższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zysku na akcję na poziomie 5,47 USD. Wynik finansowy Goldman Sachs został obciążony kwotą 1,1 mld USD przeznaczoną na koszty sądowe w związku z uwikłaniem banku w skandal związany z 1MDB – malezyjskim państwowym funduszem rozwoju, w którym doszło do licznych nieprawidłowości. Bez uwzględnienia tych wydatków zysk na akcję wyniósłby 7,64 USD, co znacznie przewyższałoby szacunki analityków.

W swym oświadczeniu prasowym CEO banku – David Solomon podsumował wyniki następującymi słowami: „Mocny wynik w czwartym kwartale pomógł nam osiągnąć solidne wyniki w całym roku, jednocześnie kontynuując inwestowanie w nowe biznesy. Dążymy do osiągnięcia wyższych zysków w przyszłości i spodziewamy się podzielić naszymi celami strategicznymi i finansowymi w Dniu Inwestora pod koniec miesiąca.”

Segment rynków globalnych, stanowiący największą część działalności banku, odnotował wzrost przychodów o 33% do poziomu 3,48 mld USD. Przychody z handlu obligacjami wzrosły o 63%, osiągając poziom 1,77 mld USD, przewyższając szacunki analityków na poziomie 1,16 mld USD. Przychody z handlu akcjami wzrosły o 12% do poziomu 1,71 mld USD, co było zgodne z szacunkami analityków.

Innym istotnym czynnikiem wpływającym na wynik banku, był wzrost przychodów w segmencie zarządzania aktywami o 52% do poziomu 3 mld USD. Przychody z bankowości inwestycyjnej spadły o 6% do poziomu 2,6 mld USD w związku ze spadkiem opłat związanych z doradztwem i pożyczkami korporacyjnymi ze względu na spowolnienie na rynku w zakresie fuzji przedsiębiorstw w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2019 r.

W segmencie konsumenckim i zarzadzania majątkiem przychody wzrosły o 8% do poziomu 1,41 mld USD dzięki wzrostowi wartości zarządzanych aktywów i depozytów.

Dla Davida Solomona ostatnie miesiące były bardzo pracowite. W ostatnim tygodniu bank ujawnił, że reorganizuje swój biznes, aby upodobnił się do pozostałych dużych banków. W szczególności pracuje nad rozwojem segmentu konsumenckiego.

Bank prowadzi także zaawansowane negocjacje z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości dotyczące zapłaty ok. 2 mld USD w związku ze sprawą 1MDB.

W tym miesiącu Goldman Sachs planuje zorganizować swój pierwszy w historii banku Dzień Inwestora, w którym ujawni przegląd wyników swej działalności oraz plany zwiększenia wzrostu i nowe cele finansowe.

W reakcji na przedstawione wyniki, w notowaniach przedsesyjnych kurs akcji banku spadł o 1,1%. W pierwszych godzinach sesji kurs akcji jednak zaczął piąć się w górę, zyskując ponad 1%.

W tym samym dniu swe wyniki finansowe przedstawił także Bank of America.

Czytaj także: Bank of America prezentuje wyniki za IV kwartał 2019 r. Niskie stopy procentowe zabolały!

Bank of America jest kolejnym bankiem, który opublikował wyniki finansowe za IV kwartał 2019 r. Były one niższe niż przed rokiem, jednak okazały się lepsze od oczekiwań analityków. Bank ten, podobnie jak inne banki, odczuł obniżki stóp procentowych, które wpłynęły na jego wyniki.   15 stycznia prz.. Czytaj
Bank of America prezentuje wyniki za IV kwartał 2019 r. Niskie stopy procentowe zabolały!

Notowania: GOLDMAN SACHS

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GS/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk