• Odbierz prezent
Dane finansowe - wyniki śródroczne Idea Bank - kurs akcji w górę mimo spadku zysku
Z artykułu dowiesz się:

- O wynikach finansowych osiągniętych przez Idea Bank
- o notowaniach akcji Banku

Idea Bank S.A. opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2017 r. Kurs akcji banku rośnie dziś na otwarciu giełdowej sesji.

 

Wyniki finansowe Idea Bank

Idea Bank opublikował swoje wyniki finansowe za I półrocze 2017 r. Jak wynika z załącznika do raportu okresowego półrocznego, zysk netto Grupy Kapitałowej Banku wyniósł w II kwartale 2017 r. ponad 58,7 mln zł, a w całym I półroczu niemal 109,9 mln zł. Dla porównania, w 2016 r. zysk netto Grupy wyniósł niemal 276,7 mln zł w II kwartale, a w całym I półroczu 2016 r. wyniósł niemal 337,8 mln zł.

Zysk na 1 akcję wyniósł w I półroczu 2017 r. 1,40 zł, w stosunku do 3,75 zł w I półroczu 2016 r.

Całkowite dochody wyniosły w I półroczu 2017 r. niespełna 69,9 mln zł, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego było to niespełna 331,1 mln zł.

 

Majątek i przepływy pieniężne

Suma aktywów Grupy Kapitałowej Banku zwiększyła się z niemal 21,2 mld zł na koniec 2016 r. do niemal 22,86 mld zł na koniec czerwca 2017 r.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były dodatnie w I półroczu 2017 r. Na działalności inwestycyjnej oraz na działalności finansowej, Bank odnotował ujemne przepływy pieniężne, jednak finalnie stan środków pieniężnych zwiększył się o ponad 0,5 mld zł.

 

Notowania Idea Bank

 Kurs akcji Idea Bank 04-08-2017

 

Kurs akcji Banku zyskał dziś na otwarciu mimo wyraźnego spadku zysku netto. Następnie notowania nieco się pogorszyły, jednak około godz. 10:10, kurs akcji Idea Bank wciąż jest 0,97% na plusie.

 

(źródło grafiki głównej: pixabay.com)


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk