• Odbierz prezent
Wyniki działalności Grupy Nexity! Skalowanie biznesu priorytetem

W minionym kwartale Grupa Nexity zakończyła ważny etap rozwoju. Po ustabilizowaniu wielu procesów, poszerzeniu zespołu i odnowieniu strategii komunikacji, Grupa płynnie przechodzi do kolejnego etapu, jakim jest skalowanie biznesu.

Trzeci kwartał był wyjątkowo pracowity dla Grupy Nexity. Zaktualizowana strategia produktowa i nowoczesna komunikacja to najbardziej widoczne efekty tych prac. Grupa zrealizowała też wiele projektów, które istotnie wpłynęły na jej pozycję na rynku elektromobilności. Wśród najważniejszych należy wymienić m.in. wdrożenie Platformy Nexity w pierwszych 36 punktach ładowania pojazdów elektrycznych na terenie centrali Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. w Poznaniu, a także na pierwszej stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla ESV Siechnice. Ponadto poszerzono infrastrukturę Nexity do ładowania i zrealizowano prototyp terminali ładowania dla technologii HPC. Powołano też spółkę zależną Nexity-V2X Sp. z o.o., dedykowaną do rozwoju nowych projektów badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych w obszarze elektromobilności i energoelektroniki.

- Na bazie wymienionych działań chcemy płynnie przejść do drugiego etapu, czyli skalowania biznesu – twierdzi Dawid Kmiecik, Prezes Zarządu Nexity Global S.A. - W tym celu poszerzyliśmy nas zespół o kolejnych ekspertów i pasjonatów elektromobilności. W najbliższych miesiącach skupimy się z jednej strony na dołączaniu kolejnych punktów do platformy Nexity, a z drugiej na rozwoju nowych modułów i funkcjonalności oferowanych naszym Klientom.

Inwestycje, poniesione w związku z rozwojem oprogramowania i tworzeniem nowych funkcjonalności na Platformie Nexity, jak również wydatki związane z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry spowodowały, iż w minionym kwartale Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości niespełna 72 tys. zł i odnotowała stratę w wysokości 783 tys. zł. Zarząd Nexity Global uspokaja jednak, że były to konieczne nakłady inwestycyjne, które szybko zaprocentują w kolejnych miesiącach. W omawianym okresie Spółka zwiększyła też swój kapitał, emitując akcje serii B.

- Dzięki tej emisji nie tylko pozyskaliśmy kapitał niezbędny do dalszego wzrostu, ale także dołączyliśmy do grona akcjonariuszy istotnych inwestorów, którzy w naszej ocenie będą ważnymi i wartościowym partnerami w przyszłych projektach z zakresu szeroko rozumianej elektromobilności – dodaje Dawid Kmiecik.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk