• Odbierz prezent
Wykres liniowy w analizie technicznej. Jak powstaje?
fot. freepik.com

W inwestowaniu najważniejsza jest prostota. Brak zbędnego komplikowania sobie życia w kwestii podejmowania decyzji inwestycyjnych zwykle przychodzi z czasem. Czy może być coś prostszego niż wykres liniowy? Zapraszam do artykułu.

Co to jest wykres liniowy?

Wykres liniowy to najprostsza forma prezentacji cen na rynkach. Jest on rysowany za pomocą prostej linii, która łączy ze sobą kolejne kursy zamknięcia w danym okresie. Wykresy liniowe dostarczają nam tylko podstawowych informacji na temat kształtowania się danego kursu, a nie jego pełnego zakresu.

Jak powstaje wykres liniowy?

Rozpocznijmy od podstaw i przyjrzyjmy się temu, jak tworzone są wykresy cen instrumentów. Wykres składa się z 2 osi: osi X (poziomej) i osi Y (pionowej).
Oś X przebiega poziomo wzdłuż wykresu, wskazując czas zmian cen, jakie nastąpiły na wybranym instrumencie. Oś Y przebiega pionowo, wzdłuż lewej części wykresu obrazując ruch cen na wykresie. Niższe ceny znajdują się w dolnej części osi, wyższe w górnej. Kiedy zestawisz oś X z osią Y, zobaczysz dokładne ceny akcji, w wybranym przez ciebie okresie czasowym w przeszłości.

Ten typ wykresu w przejrzysty sposób obrazuje ogólny ruch cen na rynku w określonym przedziale czasu. Z uwagi na swą prostotę, wykresy liniowe są pomocne w rozpoznawaniu formacji. Z tego względu są one często wykorzystywane przez początkujących inwestorów. Jeżeli chcesz zacząć działalność na rynkach finansowych, dobrym pomysłem może być nauka praktycznego korzystania z wykresów liniowych.

Na podstawie jakiej ceny rysuje się wykres liniowy?

Wykres  liniowy dla każdego okresu przy wybranym interwale /dziennym, godzinowym, piętnastominutowym itd./ prezentuje  tylko jedną z informacji:

*kurs otwarcia

*kurs zamknięcia

*kurs maksymalny

*kurs minimalny

Najczęściej jest to kurs zamknięcia, czyli ostatni kurs odnotowany danego dnia, w danej godzinie lub w danym kwadransie /zależnie od wybranego interwału/.

Na rynkach finansowych, w szczególności na Forex, w każdej chwili mają miejsce olbrzymie ilości transakcji. Konsekwencją tego jest zmienność kursów walut i ich ciągłe wahania nawet w czasie rzędu ułamka sekundy.

Załóżmy, że ktoś chciałby zarejestrować w postaci zapisu w komputerze roczną historię kursu jednej tylko pary walutowej we wszystkie dni powszednie w odstępach co jedną sekundę. Zapis taki składałby się z około 52 * 5 * 24 * 60 * 60 = 22 464 000 liczb. Nawet przy obecnych pojemnościach dysków komputerowych i ich mocy obliczeniowej, przechowywanie i przetwarzanie takiego zbioru jest dość kłopotliwe. Przynajmniej z punktu widzenia indywidualnego inwestora.

Pojawia się naturalne pytanie: jak rozwiązać ten problem? Odpowiedź też sama się narzuca: rejestrować kurs w większych odstępach czasu, np. co godzinę, dzień, a nawet tydzień. Jednak znajomość samych wartości kursów w chwilach o długich odstępach powoduje, że zagubiona zostaje jakakolwiek informacja o tym, co działo się pomiędzy nimi. Czy istnieje jakieś rozwiązanie pośrednie, pozwalające przechowywać choćby częściową informację o zachowaniu kursu w przedziałach czasu?

Oczywiście jest a jego ideę można łatwo zobaczyć na poniższym wykresie. Przedstawia on historię kursu pary walutowej USDPLN na przedziale jednej doby. Niebieskie pionowe linie służą do orientacyjnego zaznaczenia jej początku i końca.

close wyżej niż open

Dodatkowo na wykresie niebieskimi liniami zaznaczono cztery istotne poziomy kursu. Dwa z nich to początkowy równy 3.4172 i końcowy 3.4289. Opisane są angielskimi słowami OPEN, co oznacza kurs otwarcia oraz CLOSE czyli kurs zamknięcia. Terminologia ta oryginalnie wzięła się z rynków akcyjnych, gdzie ma naturalny sens w postaci kursów rozpoczynających i kończących sesję giełdową. W przypadku rynku Forex, który w dni robocze pracuje w trybie ciągłym, nie ma to tak naturalnej interpretacji i stanowi po prostu wartości w wybranych chwilach o równym odstępie czasu, w tym przypadku o północy każdego dnia.

Dodatkowo liniami poziomymi oznaczono: kurs maksymalny w danej dobie równy 3.4522, opisany słowem HIGH oraz analogicznie kurs minimalny 3.3932 nazwany LOW. Te dwa poziomy dostarczają syntetycznej informacji o zachowaniu kursu w chwilach pośrednich pomiędzy początkiem a końcem przedziału.

Jej użyteczność można zrozumieć na prostym przykładzie. Załóżmy, że ktoś zajmuje pozycję długą i złożył zlecenie jej zamknięcia na poziomie nie niższym niż 3.44. Nie musi on śledzić na bieżąco zachowania kursu ani też znać jego pełnej historii. Wystarczy że spojrzy na wartość maksymalną a skoro przekracza ona ustalony przez niego poziom, to wie, że zlecenie zostało zrealizowane. Analogiczny sens ma poziom minimalny dla zamknięcia pozycji krótkiej poprzez zlecenie z limitem.

Te cztery wartości, podawane zawsze w kolejności: OPEN, HIGH, LOW, CLOSE stanowią standardowy sposób przechowywania informacji o kursach walut (i nie tylko walut) w interwałach czasowych. Stąd wynika skrót OHLC stosowany na określenie tego standardu.

Standard ten ma swoją reprezentację graficzną. Jej sens zostanie pokazany poniżej, wcześniej jednak jeszcze jeden wykres kursu USDPLN. W odróżnieniu od poprzedniego tutaj kurs CLOSE jest niższy niż OPEN.

close niżej niż open

Na koniec warto uczynić spostrzeżenie, związane z tym, że bieżące kursy na Forex są zawsze podawane w postaci par: BID/ASK (niższy/wyższy). Jednak wykresy i historia są tradycyjnie podawane tylko dla kursu BID. Wydawałoby się, że to nie jest problem, ponieważ wykres dla kursu ASK, niezależnie od rodzaju, będzie mieć taki sam kształt jak dla BID, jedynie przesunięty nieco w górę o wartość spreadu. Ale czy zawsze tak będzie?

Czy mogę zmienić cenę, na podstawie której tworzy się wykres liniowy?

Wykres liniowy najczęściej jest prezentowany w oparciu o cenę zamknięcia (Close) danego interwału czasowego. W wielu popularnych platformach handlowych (np. MetaTrader 4) nie ma możliwości zmiany tej ceny. Bieżący kurs instrumentu przedstawiany jest poprzez linię BID na wykresie. Istnieje jedynie opcja dodania linii ASK, dzięki czemu otrzymujemy informację o wysokości spreadu danego waloru. Wykres liniowy możemy przedstawić w oparciu o ceny inne niż cena zamknięcia m.in. na platformie TradingView. Tu do wyboru mamy oprócz popularnych cen otwarcia, minimalnej i maksymalnej, również pochodne tych cen, np. (H + L)/2, gdzie H – cena maksymalna, L – cena minimalna.

Zalety i wady wykresu liniowego

Zaletą tego wykresu jest łatwość w identyfikacji trendu. Wykres liniowy jest najbardziej przyjaznym dla oka, szczególnie dla początkujących inwestorów. Cechuje go przejrzystość oraz łatwość interpretacji.

Natomiast minusem jest fakt, że zawiera on najmniej informacji ze wszystkich wykresów. Nie może być wykorzystywany przy bardziej zaawansowanej analizie, ponieważ nie dostarcza wszystkich niezbędnych informacji, takich jak chociażby kurs minimum czy maksimum

Na jakim rynku wykres liniowy sprawdzi się najlepiej?

Wykresy linie mogą nam się przydać wszędzie tam, gdzie płynność na pojedynczej sesji jest mała i ilość danych jest duża jeśli chodzi o czas. Chodzi o rynek giełdowy i wykorzystywanie tego typu wykresów do analizy akcji. Wszystkie klasyczne formacje (takie jak trójkąty, kanały cenowe, głowa z ramionami) oraz poziomy wsparcia i oporu mogą być z powodzeniem zaznaczane na wykresach liniowych, o czym w dalszej części artykułu.

Czy na każdej platformie mogę skorzystać z wykresu liniowego?

Wykres liniowy jest podstawowym i najbardziej popularnym po świecach japońskich sposobem prezentowania ceny na wykresie. Jest standardowym wyposażeniem każdej platformy handlowej na świecie, gdzie oprócz wykresu liniowego dostępne są również najczęściej wykresy świecowe oraz słupkowe.

Wykres liniowy a interwał czasowy - jaki będzie idealny?

Szkoda życia na niskie interwały i to niezależnie od rodzaju wykresu, który stosujesz do analizy instrumentów. Po pierwsze, niskie interwały są łatwym celem do manipulacji dla dużych instytucji finansowych. Po drugie, koszty transakcyjne zabiją większość twoich strategii inwestycyjnych. Czas spędzony nad monitorem nie zawsze równa się zyskowi. Im niższy interwał, tym więcej czasu zabierze ci obsługa transakcji i wypracowany sensowny zysk. Brak możliwości zastanowienia się i przemyślenia potencjału transakcji.

Wybór interwału dziennego do obserwacji i obsługi inwestycji wydaje się optymalny.

 • Oszczędność czasu. Zerkasz na wykresy raz, dwa razy dziennie.
 • Mniejsza ilość transakcji. Nie otwierasz setek transakcji dziennie.
 • Niższe koszty transakcyjne. Zmiany w cenach na interwale dziennym są większe, niż w przypadku mniejszych interwałów, co znacząco wpływa na koszty transakcyjne wyrażone w procentach.
 • Zmniejszenie ilości wyrzuceń z rynku. Jako, że poziomy zleceń zabezpieczających są odległe - ciężko wybić twoją pozycję z rynku, nawet podczas podawania ważnych danych ekonomicznych.
 • Zdrowie psychiczne. Nie musisz non-stop żyć sytuacją panującą na rynku. Mniejsza demotywacja, zwątpienie i frustracja.
 • Długość trwania trendu. Podczas gdy trend wzrostowy na M1 może trwać 2 godziny - na interwale dziennym może trwać i pół roku.
 • Niższe koszty za prąd.
 • Dużo czasu na zastanowienie, bądź skonsultowanie twojej pozycji.
 • Umiarkowany czas odpowiedzi od rynku, czy pozycja idzie w twoją stronę czy też nie. Zazwyczaj w ciągu dwóch, trzech dni widzisz czy otwarta pozycja ma potencjał na duży zysk.
 • Trading może być twoim dodatkowym zajęciem. Nie musisz od razu rzucać pracy, żeby zająć się inwestycjami w kryptowaluty czy instrumenty CFD.

Na wykresie liniowym widoczne są luki cenowe?

Luka cenowa, w japońskim żargonie zwana oknem, to nic innego, jak pusta przestrzeń między dwiema sąsiednimi świeczkami lub słupkami (na wykresie liniowym nie można jej zaobserwować, ponieważ z założenia ma on zachować ciągłość, łącząc wybrane poziomy cenowe). Taka przestrzeń może powstać w dwóch sytuacjach: gdy najniższa cena dzisiejszej sesji jest powyżej wczorajszego maksimum lub gdy najwyższa cena z dziś jest poniżej wczorajszego minimum. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z luką wzrostową, a w drugim z luką spadkową. I choć na pierwszy rzut oka to tylko dziury na wykresie, w rzeczywistości stanowią ważne formacje cenowe, które dają wiele cennych wskazówek inwestycyjnych.

Luki na wykresie wyznaczają poziomy cenowe, na których nie doszło do zawarcia żadnej transakcji, gdyż handel odbywał się po kursie wyższym lub niższym. Kiedy i dlaczego dochodzi do takich sytuacji? Najczęstszym powodem powstawania luk są ważne informacje, które pojawiają się między sesjami. Może to być na przykład komunikat z posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej lub kluczowa decyzja podjęta na unijnym szczycie. Jeśli informacja jest optymistyczna, kumulacja popytu na otwarciu sesji sprawia, że notowania otwierają się powyżej poprzedniego zakresu wahań i kurs zwyżkuje do końca sesji. Chociaż rynek był formalnie zamknięty, inwestorzy zmienili swoje nastawienie i dali temu wyraz podczas kolejnej sesji. Można więc powiedzieć, że luka jest wypadkową gry nastrojów, która cały czas toczy się w głowach inwestorów.

Praktyczne wykorzystanie wykresu liniowego

Jak się okazuje wykres liniowy może być bardzo przydatny w tradingu. Oto jego najczęstsze zastosowania:

 • Identyfikacja trendu

Wielu inwestorów używa wykresów świecowych, ale kompletnie zapomnieli o bardzo efektywnym i prostym narzędziu jakim jest wykres liniowy, który odrzuca wszystkie szumy i zmyłki z wykresu. Celem wykresów świecowych jest pokazanie wszystkich szczegółów, które wydarzyły się na rynku. Jednak czy jest to tak naprawdę konieczne żeby zidentyfikować trend? Prawdopodobnie nie.

Wykres 1. Wykres EURUSD, H1 – identyfikacja trendu na wykresie liniowym

Wykres 1. Wykres EURUSD, H1 – identyfikacja trendu na wykresie liniowym

Najlepsze co może zrobić trader to przełączyć się przynajmniej raz w tygodniu na wykres liniowy oraz oddalić widok powiększając obserwowany interwał, żeby zorientować się co tak naprawdę się dzieje na rynku. Jeżeli twoim jedynym zadaniem będzie identyfikacja trendu jest to najlepsze co możesz zrobić na początku, żeby ogólnie zorientować się w trendzie.

 • Szczyty i dołki

Dla mnie osobiście to jest najlepszy sposób na identyfikację trendu i chociaż wydaje się niezwykle prosty jest to w rzeczywistości wszystko czego potrzebujemy. Konwencjonalna analiza techniczna mówi, że podczas trendu wzrostowego ciągle pojawiają się nowe szczyty, a nowe dołki również pojawiają się wyżej od poprzednich. Dzieje się tak, ponieważ kupujący stanowią większość i pchają cenę na coraz to wyższy poziom. Identycznie zasada ta działa podczas trendu spadkowego. Cały czas pojawiają się niższe dołki a korekcyjne szczyty również pojawiają się wyraźnie niżej niż poprzednie.

Wykres 2. Wykres USDCAD D1 – wyznaczanie lokalnych ekstremów na wykresie liniowym

Wykres 2. Wykres USDCAD D1 – wyznaczanie lokalnych ekstremów na wykresie liniowym

Taki sposób wyznaczania trendu nie powinien być jedynym sposobem analizy wykresu, ale warto używać go przynajmniej jako filtra. W większości przypadków wystarczy szybki rzut oka na wykres, żeby określić jaki jest główny trend.

ZASADA: Jeżeli nie jesteś w stanie szybko określić jaki jest trend na rynku, najlepiej jeżeli pozostaniesz z boku aż sytuacja nie będzie wystarczająco jasna.

 • Formacje cenowe

Kanały, linie trendu i trójkąty, są kolejnym sposobem identyfikacji trendu i pomogą ci zrozumieć zasięg ruchu rynku dużo lepiej. O ile średnie kroczące lepiej sprawdzają się na początku trendu o tyle linie trendu wymagają przynajmniej dwóch punktów styku dlatego używa się ich w dalszej fazie rozwoju trendu.

Wykres 3. Wykres EURCAD, H1 – identyfikacja formacji cenowych na wykresie liniowym

Wykres 3. Wykres EURCAD, H1 – identyfikacja formacji cenowych na wykresie liniowym

Przedstawione w artykule schematy zagrań i sposoby wykorzystywania wykresów liniowych są tylko i wyłącznie opiniami autora i propozycjami, które najczęściej są wykorzystywane na rynku. Warto jak zawsze sprawdzać, testować, szukać swojej drogi i różnych rozwiązań tak, by pasowały do naszych możliwości, osobowości, charakteru, stylu tradingu.

Notowania: DAX

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/XETR:DAX/

Michał Kalista

Z rynkami finansowymi związany od 2007 roku; Od początku zorientowany na analizę techniczną, obecnie z uwzględnieniem fundamentów, danych makro oraz psychologii. W analizie opiera się na Price Action, formacjach cenowych oraz geometrii rynku. Prywatnie pasjonat gitary klasycznej i pieszych wędrówek po Beskidzie Niskim i Bieszczadach.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk