• Odbierz prezent
: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCF Group S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r. (2021-06-22 20:48)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCF Group S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) zwołanym na dzień 22 czerwca 2021 r.
Akcjonariusze:
1. Sebastian Wojciechowski - 14.872.022 głosów na NWZ, co stanowi 50,31% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 66,14% liczby głosów na NWZ;
2. Bartosz Kmita - 2.579.910 głosów na NWZ, co stanowi 8,73% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 11,47% liczby głosów na NWZ;
3. Bartosz Biełuszko - 1.805.936 głosów na NWZ, co stanowi 6,11% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 8,03% liczby głosów na NWZ;
4. Krzysztof Dolaś - 1.805.936 głosów na NWZ, co stanowi 6,11% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 8,03% liczby głosów na NWZ.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby submits the list of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Annual Shareholders’ Meeting (the “AGM”) held on 22 June 2021.

Shareholders:

1. Sebastian Wojciechowski - 14,872,022 votes at the EGM which represent 50.31% of the total number of votes and 66.14% of votes at the EGM;

2. Bartosz Kmita - 2,579,910 votes at the EGM which represent 8.73% of the total number of votes and 11.47% of votes at the EGM;

3. Bartosz Biełuszko - 1,805,936 votes at the EGM which represent 6.11% of the total number of votes and 8.03% of votes at the EGM;

4. Krzysztof Dolaś - 1,805,936 votes at the EGM which represent 6.11% of the total number of votes and 8.03% of votes at the EGM.

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-22Sebastian WojciechowskiPrezes ZarząduSebastian Wojciechowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk