• Odbierz prezent
Wyhamowanie wzrostów cen ropy naftowej

Poprzedni tydzień na rynku ropy naftowej przyniósł wyraźną przewagę kupujących. Piątkowa sesja również zakończyła się na plusie, w wyniku czego notowania tego surowca znalazły się na najwyższym poziomie od prawie trzech miesięcy.


Partnerem serii materiałów informacyjnych jest Capital.com. Oferuje on możliwość kupna kontraktów CFD na:

  • ropą naftową WTI oraz BRENT,
  • surowce takie jak złoto, srebro, miedź,
  • waluty, w tym m.in. euro EUR/USD, dolara USD/PLN i funtem GBP/USD.

Jeżeli jesteś początkującym trader'em ucz się gry na forex spekulując na koncie demo!

Otwórz konto forex


Zwyżka była wyraźna zwłaszcza na wykresie cen amerykańskiej ropy naftowej gatunku WTI.

Wynikało to z faktu, że – pomijając sprzyjające wzrostom cen ropy decyzje OPEC – stronie popytowej na rynku ropy naftowej pomagały informacje właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Dane z rynku pracy okazały się lepsze od oczekiwań, co pomogło aktywom powiązanym z koniunkturą.

Koniec wzrostów cen ropy naftowej - 1

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Ponadto, firma Baker Hughes poinformowała o ubiegłotygodniowym spadku liczby funkcjonujących wiertni w USA. Według raportu spółki, liczba punktów wydobycia ropy spadła o 5 do poziomu 663. Dla porównania, rok temu liczba ta wyniosła 877. Cały rok 2019 prawdopodobnie przyniesie pierwszy od trzech lat roczny spadek funkcjonujących punktów wydobycia ropy w USA.

Z kolei w weekend na pierwszy plan wysunęły się dane dotyczące handlu zagranicznego w Chinach. Z jednej strony, spadek eksportu w tym kraju w listopadzie był negatywnym zaskoczeniem, przyczyniającym się do wyhamowania zwyżek cen ropy. Z drugiej strony, import ropy naftowej okazał się rekordowy i wyniósł 11,12 mln baryłek dziennie. Dane te podkreśliły zwiększony apetyt Chin na ropę w obliczu działań OPEC i obaw o wyższe ceny surowca w nieodległej przyszłości.

Koniec wzrostów cen ropy naftowej - 2

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

MIEDŹ

Wzrost importu miedzi do Chin w listopadzie.

W miniony piątek notowania miedzi wystrzeliły mocno w górę. Tym samym, cena tego metalu w Stanach Zjednoczonych zakończyła poprzedni tydzień w okolicach 2,75 USD za funt, czyli na najwyższym poziomie od 4 i pół miesiąca.

W piątek na globalnym rynku pojawiło się sporo optymizmu, wywołanego przede wszystkim lepszymi od oczekiwań danymi makro z amerykańskiego rynku pracy. Oddaliły one nieco obawy o recesję w Stanach Zjednoczonych i pozytywnie wpłynęły na notowania surowców powiązanych z koniunkturą, w tym miedzi.

Z kolei w niedzielę do pozytywnych nastrojów przyczyniły się informacje dotyczące importu miedzi do Chin, który w listopadzie wzrósł o 12,1% w porównaniu z październikiem. Całkowity import miedzi do Państwa Środka w poprzednim miesiącu znalazł się na poziomie 483 tys. ton, co było najwyższym wynikiem od września 2018 r. Niemniej, w horyzoncie styczeń-listopad 2019 r. import miedzi do Chin wyniósł 4,45 mln ton, czyli o 8,5% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Dane dotyczące importu miedzi ogólnie mają pozytywny wydźwięk. Mimo to, cena miedzi dzisiaj rano spada. Wynika to z pewnością z odreagowania po piątkowym znaczącym wzroście. Warto mieć na uwadze także fakt, że nierozwiązany konflikt handlowy USA i Chin nadal kładzie się cieniem na cenach miedzi.

Koniec wzrostów cen ropy naftowej - 3

Notowania miedzi w USA – dane dzienne

Nota prawna:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.


Dorota Sierakowska

Finansistka i przedsiębiorca. Analityk rynków surowcowych w DM BOŚ (zdobywczyni nagrody FxCuffs 2017 w kategorii Analityk Roku), wydawca i redaktor naczelna magazynu o inwestowaniu Trend. Regularnie wypowiada się w mediach na tematy związane z rynkami finansowymi. Pasjonatka podróży i poznawania świata, certyfikowany nurek i żeglarz.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk