• Odbierz prezent
Wybicie układu Overbalance na złocie - zmiana kierunku czy tylko większa korekta?
Z artykułu dowiesz się:

- Jak wygląda obecna sytuacja na rynku złota z perspektywy technik harmonicznych

Po realizacji układu harmonicznego Motyla spadki na złocie były utrzymywane przez układ Overbalance zaznaczony zielonym prostokątem. W ostatnim tygodniu doszło do dynamicznego wybicia tego układu. Zgodnie z założeniami oznacza to albo większą korektę albo zmianę trendu. Jak na razie nie mamy potwierdzeń, które wskazywałyby na odwrócenie tendencji, więc obowiązuje trend spadkowy, w który może tworzyć się większy układ korekcyjny W tej chwili biegunowość znaczona zieloną linią powinna stanowić najbliższe istotne wsparcie. Zwróćmy uwagę, że w tym miejscu wypadają również ostanie dołki 20.07 zaznaczone czerwoną strzałką. Strefa oporu została wyznaczona za pomocą mierzenia 38.2% ostatniej fali spadkowej oraz wcześniejszej reakcji ceny ~ 1100.

 

Wykres 1. Złoto - D1

FXMAG forex wybicie układu overbalance na złocie - zmiana kierunku czy tylko większa korekta? 1

 

Wykres 2. Złoto - H4

FXMAG forex wybicie układu overbalance na złocie - zmiana kierunku czy tylko większa korekta? 2

 

Wykres 3. Złoto - H4

FXMAG forex wybicie układu overbalance na złocie - zmiana kierunku czy tylko większa korekta? 3

 

Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB. Trader obecny na rynku OTC nieprzerwanie od 2009 roku. Specjalizuje się głownie w geometrii rynkowej oraz układach opartych o liczby Fibonacciego. Transakcje i analizy Łukasza możesz śledzić na TradingDot.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk