• Odbierz prezent
Wszystkie sposoby zamknięcia pozycji na rynku Forex. Czy warto zrobić to wcześniej? Kiedy broker sam zamknie Twoją pozycję?

Zamykanie pozycji jest kluczowym momentem każdej transakcji, o wiele ważniejszym od miejsca wejścia w pozycję. Poziom, przy którym zamkniemy pozycję powinien być określony przed zajęciem pozycji i wynikać z naszej strategii i trading planu. Często jednak decydujemy się zamknąć pozycję zanim osiągnie nasz wyznaczony target. Z czego może wynikać takie zachowanie inwestorów i czy taka regularna praktyka ma sens?

Z artykułu dowiesz się:

 • w jaki sposób zamknąć pozycję na forex,
 • czy warto zmykać pozycje wcześniej niż zakładaliśmy,
 • czy broker może zamknąć naszą pozycję.

Na czym polega zamykanie pozycji na rynku Forex?

Zamknięcie pozycji długiej w tradingu oznacza odsprzedaż aktywów z powrotem na rynek, podczas gdy zamknięcie pozycji krótkiej wiąże się z odkupieniem aktywów. Zmiana pomiędzy ceną, po której transakcja została otwarta, a ceną, po której została zamknięta, przedstawia zysk brutto dla tej pozycji.

W jaki sposób może zostać zamknięta pozycja na rynku Forex?

Platforma MetaTrader4 umożliwia zamknięcie otwartych pozycji lub anulowanie zleceń oczekujących na trzy różne sposoby:

1) Klasyczne zamknięcie – standardowo pozycję zamknąć można dwukrotnie klikając na nią lewym przyciskiem myszy w oknie Terminal (a następnie Zamknij)

zamykanie zlecenia 1

lub jednokrotnie prawym przyciskiem i wybierając Zamknij zlecenie.

zamykanie zlecenia 2

2) Szybkie zamknięcie – najszybszym sposobem na anulowanie lub zamknięcie pozycji jest kliknięcie w krzyżyk znajdujący się z prawej strony pozycji w oknie Terminal. Jednorazowy klik powoduje natychmiastową realizację danego polecenia.

szybkie zamknięcie zlecenia

3) Częściowe zamknięcie – ta opcja umożliwia zamknięcie tylko części otwartej pozycji. Można tego dokonać na dwa sposoby. Pierwszym, częściej stosowanym, jest otworzenie okna zamykania pozycji, po czym zmiana wolumenu transakcji (można wpisać go ręcznie), a następnie dokonanie zamknięcia.

częściowe zamykanie zlecenia

Czy broker może zamknąć moją pozycję na Forex?

Jest kilka sytuacji, w których broker może zamknąć Twoją pozycję na Forex:

 1. Realizacja zlecenia Take Profit – jednym ze sposobów na zarządzanie otwartą pozycją jest używanie zleceń typu Take Profit. Trader w oparciu o swój target wynikający z używanej strategii ustawia zlecenie Take Profit w określonym miejscu, gdzie wg niego dojdzie cena. W momencie osiągnięcia tego poziomu zlecenie jest automatycznie zamykane.
 2. Realizacja zlecenia typu Stop Loss – Każda strategia inwestycyjna powinna przewidywać zarządzanie stratą. Ograniczanie strat z kolei ma nie dopuścić do wyzerowania konta i w długim terminie do zwiększania kapitału. Konieczne jest przy tym stosowanie w swojej strategii przewagi inwestycyjnej w postaci stosunku ryzyka do zysku na poziomie przynajmniej 1:2. Do wychodzenia ze stratnej pozycji używane są zlecenia typu Stop Loss. Podobnie jak w przypadku zlecenia realizującego zysk, strategia inwestycyjna powinna uwzględniać moment wyjścia ze stratnej pozycji. Zlecenie typu Stop Loss umieszczamy na poziomie, który wg nas neguje nasz zakładany scenariusz. Cena po dojściu do wartości zlecenia SL powoduje jego automatyczne zamknięcie.
 3. Mechanizm Stop Out – Stop-Out to ostateczne rozwiązanie wykorzystywane przez brokerów w sytuacji, kiedy nasze inwestycje okazują się nietrafione i notujemy coraz większą stratę. Jest to kolejny mechanizm następujący po Margin Call. W praktyce chroni nas przed debetem na rachunku. Kiedy saldo spadnie poniżej pewnego poziomu ustalonego przez brokera, to automatycznie dochodzi do zamknięcia pozycji po cenie rynkowej. W zależności od domu maklerskiego, mogą zostać zamknięte wszystkie otwarte pozycje jednocześnie lub będą one zamykane po kolei od najbardziej stratnej, do momentu wyrównania stosunku stanu rachunku do zaangażowanego w transakcje kapitału.

Przykład:
Margin Call u danego brokera wynosi 150%, a Stop-Out 40%. Otwieramy pozycję, która wymaga depozytu zabezpieczającego 200 zł, a saldo naszego rachunku wynosi 1000 zł. Jeżeli rynek pójdzie w odwrotnym do zakładanego kierunku, co spowoduje stratę na tej transakcji w wysokości 700 zł, to saldo operacyjne naszego konta (equity) wyniesie 300 zł, czyli 150% z wymaganego depozytu zabezpieczającego. Zostaniemy wezwani do uzupełnienia rachunku. Jednak jeśli strata będzie pogłębiać się zbyt szybko lub po prostu nie uzupełnimy rachunku, nasze saldo może spaść do poziomu Stop-Out – 80 zł (200 zł x 0,4), a broker zacznie zamykać nasze pozycje w celu uniknięcia dalszych strat.  

Czy warto zamykać pozycje wcześniej niż zakładaliśmy?

Z wcześniejszym zamykaniem pozycji możemy mieć do czynienia w dwóch przypadkach:

 1. Gdy jesteśmy na stracie, ale cena nie dotarła jeszcze naszego poziomu Stop Loss;
 2. Gdy nasza pozycja przynosi zysk, ale nie osiągnięty został jeszcze poziom Take Profit.

W obu przypadkach poziomy obrony i realizacji zysku powinny wynikać z naszej strategii i trading planu

Jeśli transakcja została dobrze zaplanowana i wszystkie czynniki wzięte pod uwagę, nie pozostaje nic innego jak wyczekać aż rynek zdecyduje czy mieliśmy rację, czy nie.

Wcześniejsze zamykanie pozycji bez istotnych przesłanek zawsze wynika z jakichś niedomagań i słabości naszego systemu albo nas jako traderów. Nie bez przyczyny mówi się, że największą przeszkodą w tradingu jest sam trader. W zachowaniu dyscypliny może pomóc stosowanie zasady Set&Forget propagowanej przez Niala Fullera. Polega ona na tym, że po ustawieniu wszystkich parametrów transakcji zamykamy platformę i sprawdzamy tylko 2-3 razy dziennie czy któreś ze zleceń zostało zrealizowane oraz czy zmieniły się warunki rynkowe.

W trzymaniu dyscypliny pomaga również prowadzenia dziennika tradera

Zapisujemy w nim wyniki naszych transakcji a także powody, dla których otworzyliśmy i zamknęliśmy daną pozycję. Wyniki powinny być okresowo analizowane w celu znalezienia słabych elementów naszej strategii. W ten sposób możemy ciągle się rozwijać i stawać się lepszymi traderami.

Trading plan a zamykanie pozycji

Moment zamknięcia pozycji jak wspomniano powinien wynikać z naszego trading planu. Trading plan to drogowskaz tradera, według którego powinien poruszać się po rynku.

Najważniejsze elementy trading planu wymieniono poniżej:

 1. Określ swoją strategię otwierania pozycji. Na przykład: czy będziesz wchodzić na rynek na podstawie setupu z Pin Barem, zgodnie z trendem, lub może po odbiciu się ceny od średniej ruchomej? Wszystkie sygnały używane do definiowania momentu otwarcia pozycji zapisz w planie. Musisz również wiedzieć jak ocenić otwarcie transakcji w danym miejscu: czy ma wysokie szanse, czy można jej dać najwyższą ocenę A, czy może niższą B albo C.
 2. Określ poziom ryzyka do potencjalnego zysku na każdy setup, którego będziesz używać do wejścia na rynek. Pamiętaj również o odpowiednim dostosowaniu wielkości pozycji.
 3. Wielkość pozycji dopasuj do wielkości Stop Loss, NIGDY nie rób odwrotnie, dopasowując Stop Loss tak, aby otworzyć pozycję określonej wielkości – to się nazywa CHCIWOŚĆ.
 4. Miej przygotowaną strategię zamknięcia transakcji jeszcze ZANIM ją otworzysz. Nawet jeśli nie używasz setupów z określonymi poziomami RR, pamiętaj że metoda “pomyślę nad tym gdy zobaczę jak rozwija się sytuacja” po wejściu na rynek nigdy nie działa. Okres, kiedy jesteś najbardziej obiektywny, to okres gdy przebywasz poza rynkiem, dlatego jest to również najlepszy czas na zaplanowanie z góry całej transakcji.
 5. Plan powinien posiadać zapis na temat twojego zachowania po zakończeniu transakcji, niezależnie od jej wyniku. Gdy na swoim koncie zobaczysz zaksięgowany zysk lub stratę, to chwile potem jesteś najbardziej narażony na działanie nadmiernych emocji. Chęć zemsty, frustracja i rozczarowanie mogą spowodować, że zapragniesz jak najszybciej się odegrać i otworzysz kolejną pozycję, mimo że nie pojawił się żaden setup z twojego planu. Jeśli stracisz ponownie i cykl będzie kontynuowany, to takie działanie doprowadzi do jeszcze większego załamania.

Kiedy warto zamknąć pozycje wcześniej na rynku Forex? 

Jednym z przypadków, kiedy uzasadnione jest wcześniejsze niż zakładane zamknięcie pozycji, są nieoczekiwane dane makroekonomiczne lub polityczne, które mogłyby mieć wpływ na naszą otwartą pozycję (np. rozpoczęty konflikt zbrojny). Nasz trading plan i strategia powinny uwzględniać takie ryzyka (m. in. poprzez używanie odpowiedniej wielkości pozycji). Gdy jednak nasza otwarta pozycja narażona jest na ryzyko w związku z nagłym wydarzeniem, warto ją zamknąć wcześniej, aby: 

- zachować wygenerowany zysk, jeśli pozycja jest zyskowna, 

- nie powiększać straty, jeśli transakcja jest na minusie. 

 

Notowania: EURUSD

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURUSD/

Michał Kalista

Z rynkami finansowymi związany od 2007 roku; Od początku zorientowany na analizę techniczną, obecnie z uwzględnieniem fundamentów, danych makro oraz psychologii. W analizie opiera się na Price Action, formacjach cenowych oraz geometrii rynku. Prywatnie pasjonat gitary klasycznej i pieszych wędrówek po Beskidzie Niskim i Bieszczadach.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk