• Odbierz prezent
wszystkie pieniądze świata
Z artykułu dowiesz się:

- Ile jest pieniędzy na świecie

Czy kiedyś zastanawialiście się ile pieniędzy znajduje się obecnie na świecie? Jak pewnie większość zdaje sobie sprawę, nie ma jednej poprawnej odpowiedzi, a wszystko zależy od tego, jak interpretujemy pojęcie pieniądza. Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem Jeff'a Desjardins - jednego z twórców projektu Visual Capitalist, że "Ilość pieniędzy, która istnieje zmienia się w zależności od tego jak je definiujemy. Im bardziej abstrakcyjnej definicji pieniądza używamy, tym większa jest liczba." Desjardins przygotował specjalny diagram to obrazujący, który znajduje się poniżej.

 

Dla tych, którzy wierzą, że pieniądz jest definiowany tylko jako waluty w postaci not bankowych, monet, banknotów i pieniędzy zdeponowanych w oszczędnościach oraz na kontach bankowych, suma wszystkich pieniędzy to wartość około 80.9 bilionów USD.

Dla tych, którzy preferują szersze rozumienie pieniądza suma ta sięga trylionów dolarów (1 trylion = 1'000'000'000'000'000). Do tej szerszej definicji pieniądza włączamy wirtualną walutę, jaką jest bitcoin, dostępne zasoby złota oraz środki pieniężne ulokowane w różnych instrumentach finansowych, takich jak derywaty (kontrakty Futures, Forward, swapy walutowe, opcje, warranty).

 

Fundusze ulokowane w samych tylko derywatach to 1.2 tryliona USD. W rzeczywistości więcej pieniędzy znajduje się w derywatach niż łącznie na wszystkich giełdach światowych, gdyż kapitalizacja giełdowa wynosi 70 bilionów USD, co wypada blado w przypadku kwoty 1.2 tryliona USD. Dzięki takim firmom jak Apple, Microsoft czy Alphabet Inc. prawie połowa kapitalizacji giełdowej przypada na Stany Zjednoczone.

 

Inwestycje w nieruchomości komercyjne, często uznawane za najbardziej namacalny symbol dobrobytu, wypadają bardzo marnie w porównaniu z środkami ulokowanymi na giełdach czy w derywatach i wynoszą zaledwie 7.6 biliona USD.

 

Ogólnoświatowa suma wszystkich pieniędzy znajdujących się obecnie w rękach pojedynczych osób, jak i państw to 199 bilionów USD, z czego 29% to kwota zaciągnięta od czasu światowego kryzysu w 2008 roku. Stany Zjednoczone są odpowiedzialne za około jedną trzecią długu światowego, kolejno Europa (26%), Japonia (20%) oraz Chiny (6%), które znane są z tego, że napędzają swój wzrost gospodarczy długiem.

 

Bitcoin, pomimo tego, że zyskał w ostatnich czasach na popularności jako waluta alternatywna, ma przed sobą jeszcze długą drogę do przebycia. Wartość tej waluty w obiegu jest szacowana na 5 miliardów USD.

 

Jak zatem widzimy nie jest prostym zadaniem podanie wartości wszystkich pieniędzy, które obecnie znajdują się na świecie. Kluczowym jest uprzednie uzgodnienie tego, co będziemy nazywać pieniądzem i co zawrzemy w naszej definicji pieniądza.

 

bitcoin

Źródło: MarketWatch

Anna Hałas

Absolwentka ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowana teorią finansów behawioralnych oraz sytuacją na rynku paliw kopalnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk