• Odbierz prezent
Wszędzie katastrofa (22.06.2020)

Zmienność na rynku walutowym jest wciąż niska, na parze EURUSD poruszamy się nadal w kanale 1,07-1,12. Zaczynają nas zalewać katastrofalne dane gospodarcze, jednak równie złe po obu stronach Atlantyku. Wywołują one podobne reakcje rządów i banków centralnych, tak więc żaden obszar walutowy nie odstaje makroekonomicznie od innych, co by skłoniło do umocnienia którejś waluty.

PMI w usługach strefy euro za kwiecień niemal osiągnął dno na poziomie 11,7 pkt, w przemyśle nieco lepiej, bo 33,6 pkt. W USA nieco lepiej, bo odpowiednio 27 i 36,9 pkt. Tak niskich poziomów nie widzieliśmy od 2009 roku albo w ogóle w historii badań. Prawdę mówiąc nie jest to jednak zaskoczeniem, lecz kwantyfikacją obrazków jakie widzimy za oknem: zamknięte sklepy i zakłady usługowe, puste ulice i środki transportu, poruszają się głównie ciężarówki, ale fabryki i biura raczej pracują.

Wydaje się jednak, że nieco lepsza przyszłość czeka USA niż Europę. Ogromne ilości nowych bezrobotnych to w dużym stopniu efekt elastycznego rynku pracy i istotnego podwyższenia zasiłków. Polityka fiskalna i monetarna jest bardziej zdecydowana i skoordynowana. W Europie mogą znów pojawić się ryzyka związane z najsłabszymi ogniwami strefy walutowej, na które typowane są aktualnie przede wszystkim Włochy. Stąd jednak tendencja do umocnienia dolara kosztem euro.

Polska waluta porusza się z grubsza w zgodzie z koszykiem walut krajów rozwijających się, który ostatnio raczej odrabia straty w stosunku do głównych walut. Złotemu bliżej do poziomu 4,5 niż 4,6 w stosunku do euro. Jednak wciąż wisi nad naszą gospodarką groźba wolniejszego od oczekiwań powrotu do normalności, co nieuchronnie osłabi PLN.


MM Prime TFI

MM Prime TFI S.A. jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, opierającym się w pełni na polskim kapitale. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej - jego założycielami są członkowie zarządu oraz rady nadzorczej spółki. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. MM Prime TFI S.A. zarządza funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi o zróżnicowanych klasach aktywów.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk