• Odbierz prezent
Wskaźniki PMI – kompleksowe dane z najważniejszych gospodarek europejskich

Otrzymaliśmy dzisiaj wysyp wskaźników PMI z różnych gospodarek za czerwiec:

Composite PMI w Wielkiej Brytanii: 47,7 (prognoza: 47,6; poprzednio: 30,0)

Wskaźnik PMI dla usług w Wielkiej Brytanii: 47,1 (prognoza: 47,0; poprzednio: 29,0)

Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit w Strefie Euro: 48,5 (prognoza: 47,5; poprzednio: 31,9)

Wskaźnik PMI dla usług w Strefie Euro: 48,3 (prognoza: 47,3; poprzednio: 30,5)

Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech: 47,0 (prognoza: 45,8; poprzednio: 32,3)

Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech: 47,3 (prognoza: 45,8; poprzednio: 32,6)

Wskaźnik łączny PMI wg Markit we Francji: 51,7 (prognoza: 51,3; poprzednio: 32,1)

Wskaźnik PMI dla usług we Francji: 50,7 (prognoza: 50,3; poprzednio: 31,1)

Wskaźnik Composite PMI we Włoszech: 47,6 (poprzednio: 33,9)

Wskaźnik PMI dla usług we Włoszech: 46,4 (prognoza: 47,0; poprzednio: 28,9)

Wskaźnik PMI dla usług w Hiszpanii: 50,2 (prognoza: 45,9; poprzednio: 27,9)

Co to jest wskaźnik PMI?

PMI indeks (z angielskiego Purchasing Managers Index) jest to wskaźnik obrazujący aktywność gospodarczą w danym kraju. Powstaje na podstawie wyników anonimowych ankiet, które rozsyłane są do menadżerów z całego kraju. Grupa badawcza jest bardzo miarodajna, ponieważ dotyczy wszystkich istotnych branż dla gospodarki. Do oceny PMI brane są pod uwagę między innymi: ilość nowych zamówień, poziom produkcji, koszt prowadzenia działalności gospodarczej, ciągłość dostaw oraz stan zatrudnienia. Ankietowani określają obecną sytuację w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Mają do wyboru trzy odpowiedzi: lepsza, gorsza lub taka sama. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi powstają subindeksy branżowe, które następnie zostają skorygowane o czynniki sezonowe. W ostatnim już kroku obliczana jest z nich średnia ważona, przedstawiająca ostatecznie wynik wskaźnika PMI. Indeks ten jest wskaźnikiem wyprzedającym, dającym nam pogląd, jak może wyglądać sytuacja gospodarcza w najbliższych miesiącach. Jego wynik na poziomie 50 punktów uznawany jest za neutralny (taka sama ilość respondentów zaznaczyła w ankiecie „lepiej” oraz „gorzej”). Odczyt powyżej 50 sugeruje dobrą kondycję gospodarki, natomiast poniżej 50 pogarszającą się koniunkturę. Wynik poniżej 40 punktów oznacza kryzys gospodarczy.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

USA - wskaźniki ISM i PMI 

USA - zapasy ropy naftowej

Strefa Euro - stopa bezrobocia i wskaźnik PPI

USA - rynek pracy i bilans handlowy

Sprzedaż detaliczna w Australii i wskaźnik PMI w Chinach


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk