• Odbierz prezent
Wskaźniki ISM i PMI dla przemysłu w Stanach Zjednoczonych. Czy gospodarka wraca do normalności?

Wskaźnik ISM dla przemysłu: 43,1 (prognoza: 43,0; poprzedni: 41,5)

Wskaźnik PMI dla przemysłu: 39,8 (prognoza: 39,8; poprzedni: 36,1)

Indeks ISM dla przemysłu dotyczący zatrudnienia: 32,1 (prognoza: 35,0; poprzedni: 27,5)

Indeks ISM dl przemysłu dotyczący nowych zamówień: 31,8 (poprzedni: 27,1)

Wydatki konstrukcyjne (m/m) (kwiecień): 2,9% (prognoza: -6,0%; poprzedni: 0,9%)

 

Co to jest wskaźnik ISM?

ISM jest to wskaźnik publikowany przez Institute for Supply Management (Instytut Zarządzania Podażą) już 1 dnia roboczego nowego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Dzięki temu pokazuje on bieżącą sytuację w gospodarce. Tworzony jest na bazie ankiety wysyłanej do 370 menadżerów, przedsiębiorstw z różnych branż. Mają oni za zadanie udzielić odpowiedzi zaznaczając „tak” lub „nie”. Pytania dotyczą pięciu kategorii: nowe zamówienia, produkcja, zatrudnienie, dostawy i zapasy. Z otrzymanych danych powstają osobne indeksy cząstkowe dla każdej z nich. Poszczególne indeksy mają taki sam wpływ na ostateczny wynik wskaźnika. Wagi poszczególnych kategorii wynoszą po 20%.  Następnie z nich powstają: ISM dla usług oraz ISM dla przemysłu. Wynik na poziomie 50 jest wartością neutralną. Odczyt niższy wskazuje na spowolnienie gospodarcze, natomiast wyższy świadczy o rozwoju.

ISM dla przemysłu Stanów Zjednoczonych w przeszłości

Najgorszy wynik indeksu ISM dla przemysłu Stanów Zjednoczonych zanotowany był 1 czerwca 1980 roku i wyniósł 29,40. Okresy z podobnie niskimi poziomami zdarzały się jeszcze w przeszłości dwukrotnie. 1 lutego 1975 roku wskaźnik ten zanotował wartość 30,70. Natomiast 2 stycznia 2009 spadł do 32,9.

 USA - ISM

Wykres wartości wskaźnika ISM (od 1970 roku)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

Niemcy: sprzedaż detaliczna, Francja: PKB, wydatki konsumpcyjne, CPI i HICP

Polska: PKB i wskaźnik CPI

Kanada: PKB

Chiny: PMI dla przemysłu i usług

Wskaźnik PMI z gospodarek europejskich


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk