• Odbierz prezent
Wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board oraz inne dane z USA. Zła passa trwa

Ze Stanów Zjednoczonych napłynęło do nas dzisiaj kilka bardzo ciekawych danych za kwiecień:

Wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board: 86,9 (prognoza: 87,9, poprzednio: 120)

Wskaźnik produkcyjny Richmond: -53 (poprzednio: 2)

Indeks Richmond w sektorze przemysłowym dotyczący wysyłek: -70 (poprzednio: 13)

Indeks Richmond w sektorze przemysłowym dotyczący usług: -87 (poprzednio: 1)

O godzinie 14:30 poznaliśmy również kolejne dane dotyczące gospodarki USA w marcu: bilans handlowy towarów: -64,22 mld (poprzednio -59,89 mld), zapasy w handlu detalicznym z wyłączeniem samochodów: -1,3% (poprzednio 0,3%) oraz zapasy hurtowników (m/m): -1,0% (-0,7%).

Co to jest wskaźnik Conference Board?

Na swojej stronie internetowej Conference Board określa wskaźnik jako: „miesięczny raport podający w szczegółach konsumenckie postawy oraz kształtowanie się wielkości zakupów, z danymi według płci, wieku i regionu”. Jest to indeks ufności konsumenckiej opracowywany przez niezależny instytut badawczy globalnej koniunktury. Organizacją odpowiedzialną za przeprowadzenie badań jest Conference Board. Polegają one na pozyskaniu opinii w kwestii sytuacji gospodarczej. Z 5000 zapytanych gospodarstw domowych, przeważnie wraca 3000 informacji zwrotnych. Respondenci odpowiadają na pytania dotyczące ich oszczędności oraz kosztów utrzymania. Poruszane są tematy: warunków gospodarczych, łatwości pozyskania pracy oraz poziomu dochodów. Pomiar wskaźnika pomaga w oszacowaniu udziału konsumpcji w PKB. Jest on również uwzględniany przez FED podczas decyzji w sprawie stóp referencyjnych.

Jak liczone jest Conference Board?

Choć wskaźnik powstał w 1967 roku to jako poziom odniesienia traktuje się wartość z 1985 roku. Jest to spowodowane tym, że nie doszło wtedy do zmiany rok do roku. Wartość początkowa wynosi 100. Oceny respondentów podzielone są na 2 części. Pierwsza dotyczy aktualne sytuacji (stanowi 40% wyniku końcowego), druga oczekiwań konsumentów co do przyszłości (stanowi 60% ostatecznego poziomu indeksu). Na każde z pytań można udzielić odpowiedzi: pozytywnej, negatywnej lub neutralnej. Liczba pozytywnych odpowiedzi dzielona jest przez sumę neutralnych i negatywnych. Tak otrzymany wynik porównywany jest do tego z 1985 roku. W ten sposób dane są liczone zarówno dla USA jako całości, jak i każdego z 9 regionów (New England, Middle Atlantic, East North Central, West Norht Central, South Atlantic, East South Central, West South Central, Mountain, Pacific)  z osobna.

Conference Board w przeszłości

Najniższy poziom wskaźnika Conference Board wyniósł 25 (24 lutego 2009), natomiast najwyższy 144,70 (1 lutego 2000 oraz 1 czerwca 2000).

 wskaźnik Conference Board

Wykres wskaźnika zaufania konsumentów wg Conference Board


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk