• Odbierz prezent
Wskaźnik PMI w Chinach- druga gospodarka świata już nie rozkręca się tak żwawo

Dzisiejszej nocy opublikowane zostały najnowsze odczyty wskaźnika PMI dla Chin:

Wskaźnik PMI dla przemysłu: 51,1 (prognoza: 50,7; poprzednio: 50,9)

Wskaźnik PMI dla usług: 54,2 (poprzednio: 54,4)

Wskaźnik Composite PMI: 54,1 (poprzednio: 54,2)

PMI Chin w przeszłości

Po załamaniu spowodowanym pandemią koronawirusa nie ma w Chinach ani śladu. Co więcej, było ono niezwykle krótkotrwałe, ponieważ odnotowano tylko 1 miesiąc, w którym doszło do drastycznego spadku PMI dla przemysłu. Mowa o odczycie z 29 lutego 2020 roku, kiedy to jego wartość osiągnęła jedynie 35,7. Każdy kolejny rezultat przekraczał barierę oddzielającą rozwój od recesji czyli 50 punktów. Poprzedni wynik wyniósł 50,9.

 

Wykres wskaźnika PMI dla przemysłu z Chin (odChiny- PMI 2005 roku)

Co to jest wskaźnik PMI?

PMI indeks (z angielskiego Purchasing Managers Index) jest to wskaźnik obrazujący aktywność gospodarczą w danym kraju. Powstaje na podstawie wyników anonimowych ankiet, które rozsyłane są do menadżerów z całego kraju. Grupa badawcza jest bardzo miarodajna, ponieważ dotyczy wszystkich istotnych branż dla gospodarki. Do oceny PMI brane są pod uwagę między innymi: ilość nowych zamówień, poziom produkcji, koszt prowadzenia działalności gospodarczej, ciągłość dostaw oraz stan zatrudnienia. Ankietowani określają obecną sytuację w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Mają do wyboru trzy odpowiedzi: lepsza, gorsza lub taka sama. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi powstają subindeksy branżowe, które następnie zostają skorygowane o czynniki sezonowe. W ostatnim już kroku obliczana jest z nich średnia ważona, przedstawiająca ostatecznie wynik wskaźnika PMI. Indeks ten jest wskaźnikiem wyprzedającym, dającym nam pogląd, jak może wyglądać sytuacja gospodarcza w najbliższych miesiącach. Jego wynik na poziomie 50 punktów uznawany jest za neutralny (taka sama ilość respondentów zaznaczyła w ankiecie „lepiej” oraz „gorzej”). Odczyt powyżej 50 sugeruje dobrą kondycję gospodarki, natomiast poniżej 50 pogarszającą się koniunkturę. Wynik poniżej 40 punktów oznacza kryzys gospodarczy.

Reakcja na rynku akcji w Chinach

Na rynku chińskim nie widać było dzisiaj efektu wczorajszej nerwowości. Jak się okazuje, najmocniej ucierpiały giełdy europejskie, natomiast zarówno Stany Zjednoczone, jak i większość parkietów azjatyckich, uniknęły bolesnej przeceny. Indeks Shanghai Composite notuje aktualnie wzrost o +0,10%, natomiast Shanghai B-Share o +0,06%.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

Australia- wskaźnik CPI

USA- zapasy ropy naftowej WTI

USA- decyzja w sprawie stóp procentowych

Niemcy- PKB i rynek pracy

USA- dramatyczne załamanie PKB


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk