• Odbierz prezent
Wskaźnik PMI dla usług z Wielkiej Brytanii. Kurs funta (GBP/USD) do góry

5 maja 2020 roku otrzymaliśmy dane dotyczące indeksu PMI w Wielkiej Brytanii za kwiecień:

Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego: nie został podany (prognoza: 44,0; poprzednio: 39,3)

Wskaźnik PMI dla usług: 13,4 (prognoza: 12,2; poprzednio: 34,5)

Composite PMI: 13,8 (prognoza: 12,9; poprzednio: 36,0)

Co to jest wskaźnik PMI?

PMI indeks (z angielskiego Purchasing Managers Index) jest to wskaźnik obrazujący aktywność gospodarczą w danym kraju. Powstaje na podstawie wyników anonimowych ankiet, które rozsyłane są do menadżerów z całego kraju. Grupa badawcza jest bardzo miarodajna, ponieważ dotyczy wszystkich istotnych branż dla gospodarki. Do oceny PMI brane są pod uwagę między innymi: ilość nowych zamówień, poziom produkcji, koszt prowadzenia działalności gospodarczej, ciągłość dostaw oraz stan zatrudnienia. Ankietowani określają obecną sytuację w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Mają do wyboru trzy odpowiedzi: lepsza, gorsza lub taka sama. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi powstają subindeksy branżowe, które następnie zostają skorygowane o czynniki sezonowe. W ostatnim już kroku obliczana jest z nich średnia ważona, przedstawiająca ostatecznie wynik wskaźnika PMI. Indeks ten jest wskaźnikiem wyprzedającym, dającym nam pogląd, jak może wyglądać sytuacja gospodarcza w najbliższych miesiącach. Jego wynik na poziomie 50 punktów uznawany jest za neutralny (taka sama ilość respondentów zaznaczyła w ankiecie „lepiej” oraz „gorzej”). Odczyt powyżej 50 sugeruje dobrą kondycję gospodarki, natomiast poniżej 50 pogarszającą się koniunkturę. Wynik poniżej 40 punktów oznacza kryzys gospodarczy.

PMI w przeszłości

Najgorszy do dziś odczyt indeksu PMI dla sektora budowlanego z Wielkiej Brytanii mieliśmy 3 marca 2009 roku. Wyniósł on wtedy 27,8. Branża budowlana charakteryzuje się długoterminowymi inwestycjami, dlatego załamanie w tym sektorze nie jest tak drastyczne jak na przykład w usługach.

 PMI budownictwa Wielkiej Brytanii

Wykres wskaźnika PMI dla sektora budowlanego w Wielkiej Brytanii (od marca 2008 roku)

Z potężnym załamaniem mamy do czynienia obecnie na PMI dla usług w Wielkiej Brytanii. Utrzymujący się wynik oscylujący w ciągu ostatnich 12 lat w przedziale 40-60, całkowicie runął, pokazując 23 kwietnia wynik na poziomie 12,3.

PMI usług Wielkiej Brytanii 

Wykres wskaźnika PMI dla usług w Wielkiej Brytanii (od marca 2008 roku)

Sytuacja funta brytyjskiego (GBP/USD) na rynku walutowym

Kurs funta w stosunku do dolara amerykańskiego jest dzisiaj w trendzie wzrostowym. Funt zyskuje 0,23% w stosunku do dolara. Obecnie kurs GBP/USD znajduje się na poziomie 1,24689.

 GBPUSD

Wykres pary walutowej GBP/USD (1 dzień)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

USA- wskaźnik ISM i PMI dla przemysłu

Niemcy: fatalna zmiana bezrobocia, sprzedaż detaliczna, Polska: wskaźnik CPI

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech oraz Strefie Euro

Decyzja w sprawie stóp procentowych w Australii

Notowania: GBPUSD

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GBPUSD/

Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk