• Odbierz prezent
Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce powyżej oczekiwań. Jak radzą sobie główne państwa europejskie? Kurs euro (EUR/USD) w górę

Otrzymaliśmy dzisiaj pokaźny pakiet danych dotyczący PMI z wielu gospodarek europejskich za maj:

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Wielkiej Brytanii: 40,7 (prognoza: 40,7; poprzednio: 32,6)

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Strefie Euro: 39,4 (prognoza: 39,5; poprzednio: 33,4)

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech: 36,6 (prognoza: 36,8; poprzednio: 34,5)

Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji: 40,6 (prognoza: 40,3; poprzednio: 31,5)

Wskaźnik PMI dla przemysłu we Włoszech: 45,4 (prognoza: 37,1; poprzednio: 31,1)

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Hiszpanii: 38,3 (prognoza: 38,0; poprzednio: 30,8)

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce: 40,6 ( prognoza: 35,6; poprzednio: 31,9)

Wskaźnik PMI dla przemysłu Polski w przeszłości

Wskaźnik PMI w Polsce na poziomie 31,9 jaki poznaliśmy miesiąc temu był wynikiem dramatycznym. Taj z złych danych próżno szukać w wieloletniej historii. Na tle danych od połowy 2012 spadek ten wygląda bardzo drastycznie. Na szczęście dzisiejsza wartość wskaźnika jest nieco wyższa.

 Polska - PMI

Wykres wskaźnika PMI dla przemysłu w Polsce (od połowy 2012 roku)

Co to jest wskaźnik PMI?

PMI indeks (z angielskiego Purchasing Managers Index) jest to wskaźnik obrazujący aktywność gospodarczą w danym kraju. Powstaje na podstawie wyników anonimowych ankiet, które rozsyłane są do menadżerów z całego kraju. Grupa badawcza jest bardzo miarodajna, ponieważ dotyczy wszystkich istotnych branż dla gospodarki. Do oceny PMI brane są pod uwagę między innymi: ilość nowych zamówień, poziom produkcji, koszt prowadzenia działalności gospodarczej, ciągłość dostaw oraz stan zatrudnienia. Ankietowani określają obecną sytuację w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Mają do wyboru trzy odpowiedzi: lepsza, gorsza lub taka sama. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi powstają subindeksy branżowe, które następnie zostają skorygowane o czynniki sezonowe. W ostatnim już kroku obliczana jest z nich średnia ważona, przedstawiająca ostatecznie wynik wskaźnika PMI. Indeks ten jest wskaźnikiem wyprzedającym, dającym nam pogląd, jak może wyglądać sytuacja gospodarcza w najbliższych miesiącach. Jego wynik na poziomie 50 punktów uznawany jest za neutralny (taka sama ilość respondentów zaznaczyła w ankiecie „lepiej” oraz „gorzej”). Odczyt powyżej 50 sugeruje dobrą kondycję gospodarki, natomiast poniżej 50 pogarszającą się koniunkturę. Wynik poniżej 40 punktów oznacza kryzys gospodarczy.

Kurs euro (EUR/USD)- sytuacja na rynku walurtowym

Kurs euro umacnia się dzisiaj względem dolara amerykańskiego. Kurs euro (EUR/USD) rośnie obecnie o +0,33% do poziomu 1,1138 dolara.

EURUSD

Wykres: Kurs euro do dolara amerykańskiego (EUR/USD) (1 dzień)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

Japonia - sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, stopa bezrobocia, zamówienia na roboty budowlane

Niemcy: sprzedaż detaliczna, Francja: PKB, wydatki konsumpcyjne, CPI i HICP

Polska: PKB i wskaźnik CPI

Kanada: PKB

Chiny: PMI dla przemysłu i usług

Notowania: EURUSD

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURUSD/

Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk