• Odbierz prezent
Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce, Niemczech, Strefie Euro oraz Wielkiej Brytanii

1 października mamy do czynienia z publikacją kolejnych wskaźników przedstawiających sytuację w poszczególnych gospodarkach za wrzesień:

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce: 50,8 (prognoza: 52,4; poprzednio: 52,6)

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech: 56,4 (prognoza: 56,6; poprzednio: 52,2)

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Strefie Euro53,7 (prognoza: 53,7; poprzednio: 51,7)

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Wielkiej Brytanii: 54,1 (prognoza: 54,3; poprzednio: 55,2)

Co to jest wskaźnik PMI?

PMI indeks (z angielskiego Purchasing Managers Index) jest to wskaźnik obrazujący aktywność gospodarczą w danym kraju. Powstaje na podstawie wyników anonimowych ankiet, które rozsyłane są do menadżerów z całego kraju. Grupa badawcza jest bardzo miarodajna, ponieważ dotyczy wszystkich istotnych branż dla gospodarki. Do oceny PMI brane są pod uwagę między innymi: ilość nowych zamówień, poziom produkcji, koszt prowadzenia działalności gospodarczej, ciągłość dostaw oraz stan zatrudnienia. Ankietowani określają obecną sytuację w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Mają do wyboru trzy odpowiedzi: lepsza, gorsza lub taka sama. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi powstają subindeksy branżowe, które następnie zostają skorygowane o czynniki sezonowe. W ostatnim już kroku obliczana jest z nich średnia ważona, przedstawiająca ostatecznie wynik wskaźnika PMI. Indeks ten jest wskaźnikiem wyprzedającym, dającym nam pogląd, jak może wyglądać sytuacja gospodarcza w najbliższych miesiącach. Jego wynik na poziomie 50 punktów uznawany jest za neutralny (taka sama ilość respondentów zaznaczyła w ankiecie „lepiej” oraz „gorzej”). Odczyt powyżej 50 sugeruje dobrą kondycję gospodarki, natomiast poniżej 50 pogarszającą się koniunkturę. Wynik poniżej 40 punktów oznacza kryzys gospodarczy.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

USA- raport ADP

USA i Kanada- PKB

USA- wskaźnik Chicago PMI, rynek nieruchomości

USA- zapasy ropy naftowej WTI

Japonia- wskaźnik PMI oraz Tankan


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk