• Odbierz prezent
Wskaźnik inflacyjny CPI ze Stanów Zjednoczonych. Jak pandemia koronawirusa wpływa na realne ceny?

12 sierpnia napłynęły najnowsze dane dotyczące wskaźnika CPI w Stanach Zjednoczonych:

Bazowy wskaźnik CPI (m/m): 0,6% (prognoza: 0,2%; poprzednio: 0,2%)

Bazowy wskaźnik CPI (r/r): 1,6% (prognoza: 1,1%; poprzednio: 1,2%)

Wskaźnik CPI (m/m): 0,6% (prognoza: 0,3%; poprzednio: 0,6%)

Wskaźnik CPI (r/r): 1,0% (prognoza: 0,8%; poprzednio: 0,6%)

Co to jest CPI?

Wskaźnik CPI (consumer price index) jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oblicza się go na podstawie statystycznego koszyka przeciętnego gospodarstwa domowego. Ze wszystkich cen tak wyselekcjonowanych towarów i usług wylicza się średnią ważoną. Dzięki wskaźnikowi CPI możemy dokonywać pomiaru inflacji lub deflacji. Potocznie mówi się, że jest on miarą zmiany wartości nabywczej danej waluty lub też wskaźnikiem zmian kosztów utrzymania.

Działania Systemu Rezerwy Federalnej w sprawie inflacji

FED tak samo jak inne banki centralne może kreować wzrost lub spadek inflacji. Do tego celu może posłużyć się na przykład krótkoterminową stopą procentową. Jest ona odpowiedzialna za koszt, jaki banki komercyjne ponoszą, pożyczając pieniądze od banku centralnego. W sytuacji kiedy krótkoterminowa stopa procentowa zostanie podniesiona, wtedy banki komercyjne swój zwiększony koszt przekładają na klienta, czyli kredyty na rynku są droższe. Automatycznie zmniejsza się wtedy ich dostępność, a w efekcie hamuje konsumpcja. W ten sposób uzyskujemy spadek popytu, za którym idzie spowolnienie lub zatrzymanie wzrostu cen i w efekcie końcowym spadek inflacji. W sytuacji przeciwnej, gdy krótkoterminowa stopa procentowa maleje, wtedy kredyty są tańsze i bardziej dostępne. Konsumpcja rośnie, a wraz z nią również inflacja.

Ostatnia decyzja w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych odbyła się 29 kwietnia 2020 roku. Aktualna stopa procentowa wynosi 0,25%.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

Wielka Brytania- rynek pracy

Indeks ZEW w Niemczech i całej Strefie Euro

USA- inflacja PPI

Nowa Zelandia- decyzja w sprawie stóp procentowych

Wielka Brytania- PKB, bilans handlowy, produkcja przemysłowa


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk