• Odbierz prezent
Wskaźnik Ifo z Niemiec i deflacja w Hiszpanii. Początek czy koniec kryzysu gospodarczego?

Otrzymaliśmy dzisiaj z Niemiec dane dotyczące sytuacji w biznesie za maj, a także informacje na temat inflacji w Hiszpanii:

Wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech: 79,5 (prognoza: 78,3; poprzednio: 74,3)

Oczekiwania biznesowe w Niemczech: 80,1 (prognoza: 75,0; poprzednio: 69,4)

Bieżąca analiza sytuacji w Niemczech: 78,9 (prognoza: 80,0; poprzednio: 79,5)

Wskaźnik PPI w Hiszpanii r/r: -8,4% (poprzednio: -5,0%)

Co to jest wskaźnik Ifo?

Ifo czyli wskaźnik klimatu biznesowego. Jest to wskaźnik makroekonomiczny mający na celu zobrazowanie aktywności w niemieckich firmach. Na podstawie tych danych można przewidywać przyszłość sytuacji gospodarczej kraju. Jak wiadomo Niemcy są światową potęgą, dlatego żaden inwestor nie powinien przejść obojętnie obok tych danych.

Jak liczone jest wskaźnik Ifo?

Od 1991 roku w Monachium w Instytucie Badań Ekonomicznych (Institut fur Wirtschaftsforschung) podliczane są dane z całego kraju. Pochodzą one z odpowiedzi około 7 tysięcy przedsiębiorców i dotyczą zarówno obecnej, jak i przewidywanej w przyszłości sytuacji firmy. Horyzont czasowy w jakim przedstawiają sytuację ankietowani to sześć najbliższych miesięcy. Badania dotyczą takich branż jak: przemysł, budownictwo, sprzedaż detaliczna i hurtowa. Ankieta składa się z dwóch części. W pierwszej można zaznaczyć czy aktualna sytuacja jest: dobra, zadowalająca, zła. Natomiast w drugiej części czy ten stan rzeczy w przyszłości się: poprawi, nie zmieni, pogorszy. Zebrane dane są selekcjonowane. Odrzuca się opinie neutralne, a z podstawienia pozytywnych i negatywnych pod specjalnie opracowany do tego wzór powstaje wynik końcowy.

Wskaźnik Ifo w przeszłości

Odczyty są niepokojąca już od dłuższego czasu. Po tym jak wskaźnik Ifo osiągnął wartość 105,3 24.11.2017, kolejne publikacje prezentują tendencję spadkową. Ostatni wynik, opublikowany 24 kwietnia 2020 roku okazał się być najgorszy w historii i wyniósł 74,3.

 Ifo Niemcy

Wykres wskaźnika nastrojów biznesowych Ifo z Niemiec (od 1991 roku)

Co to jest wskaźnik PPI?

PPI z angielskiego producer price index czyli indeks cen dóbr produkcyjnych. Obok wskaźnika cen towarów i usług (CPI), jest to drugi miernik obrazujący zmiany inflacyjne. Został wprowadzony już w 1890 roku, przez co jest najstarszym wskaźnikiem tego typu. Od tamtej pory jest stale obliczany i publikowany przez amerykański Departament Pracy. Dotyczy on poziomu cen ustalanych przez producentów na różnych etapach procesu wytwarzania dóbr. Ceny tych reprezentatywnych produktów są porównywane co miesiąc, dzięki czemu otrzymujemy wiarygodną wartość zmiany, która następnie zobrazowana jest poprzez wskaźnik PPI.

Jakie wnioski płyną z indeksu PPI?

Wzrost PPI oznacza duże prawdopodobieństwo nadejścia wyższych cen detalicznych. Te z kolei są modelowym przykładem prowadzącym do wyższej inflacji. Można więc powiedzieć, że rosnący wskaźnik PPI zapowiada możliwość podwyżki stóp procentowych, natomiast jego spadek jest przesłanką do rozważenia możliwości obniżenia stóp procentowych.

Wskaźnik PPI dla Hiszpanii w przeszłości

Ostatni odczyt inflacyjny z Hiszpanii przedstawił nam scenariusz mocno deflacyjny. Wskaźnik PPI 24 maja 2020 roku wyniósł -5,0%, co poprzednio zdarzyło się w 2016 roku.

PPI Hiszpania 

Wykres wskaźnika PPI w Hiszpanii (od połowy 2010 roku)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

Japonia - decyzja w sprawie stóp procentowych oraz wskaźnik CPI

Wielka Brytania - sprzedaż detaliczna

Polska - sprzedaż detaliczna

Kanada - sprzedaż detaliczna

Niemcy - PKB


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk