• Odbierz prezent
Wskaźnik Dobrbytu
Z artykułu dowiesz się:

- Jakie dane opublikował BIEC

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) opublikowało dziś dane dotyczące Wskaźnika Dobrobytu dla Polski. Jak się okazuje, publikacja listopadowa jest o 0,5 punktów wyższa niż w poprzednim miesiącu.

 

Wskaźnik Dobrobytu jest miernikiem odzwierciedlającym stan ekonomiczny polskiego społeczeństwa. Publikacja BIEC na listopad, wskazała na 0,5 punktowy wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca. To dobry znak dla polskiej gospodarki i obywateli. Listopadowe dane opublikowano pod hasłem: Większa siła nabywcza gospodarstw domowych i wyższa pewność zatrudnienia. W komunikacie BIEC czytamy m.in. o wzroście płac:

Wynagrodzenia pracowników wzrosły w październiku realnie o blisko 5% w skali roku i był to najwyższa dynamika realnych wynagrodzeń od początku roku.”

Rosnące wynagrodzenia przekładają się w efekcie na wzrost siły nabywczej. Jednakże, jak zaznaczono w publikacji, uboższe gospodarstwa domowe mogą nie odczuć „bogacenia się” społeczeństwa, ze względu na wzrost cen żywności.

Kolejnym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu Wskaźnika Dobrobytu, jest polski rynek pracy.

Panująca sytuacja na rynku pracy, niezwykle korzystna dla pracowników, zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa zarówno w kwestii utrzymania pracy jak i poszukiwania nowej. Dynamika zatrudnienia przekracza 4% w skali roku i jest porównywalną z tą obserwowaną w 2008 roku, kiedy to gospodarka rozwijała się ponad 5% tempem” - czytamy w komunikacie.


Estera Włodarczyk

Absolwentka dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się stosunkami gospodarczo-politycznymi oraz ich wpływem na światową ekonomię.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk