• Odbierz prezent
Wskaźnik CPI z Niemiec i Hiszpanii oraz liczba bezrobotnych we Francji, czyli pakiet danych z europejskich gospodarek

W trakcie dzisiejszego dnia na rynek napłynęło kilka ciekawych dany dotyczących różnych gospodarek europejskich:

Wskaźnik CPI w Hiszpanii (r/r): -1,0% (poprzednio: -0,7%)

Wskaźnik CPI w Hiszpanii (m/m): 0,0% (poprzednio: 0,3%)

Wskaźnik HICP w Hiszpanii (r/r) -0,9% (prognoza: -0,9%; poprzednio: -0,7%)

Wskaźnik HICP w Hiszpanii (m/m): 0,0% (poprzednio: 0,4%)

Sprzedaż detaliczna w Hiszpanii: -31,6% (poprzednio: -14,1%)

Wskaźnik CPI w Niemczech (r/r): 0,6% (prognoza: 0,6%; poprzednio: 0,9%)

Wskaźnik CPI w Niemczech (m/m): -0,1% (prognoza: -0,1%; poprzednio: 0,4%)

Wskaźnik HICP w Niemczech (r/r): 0,5% (prognoza: 0,5%; poprzednio: 0,8%)

Wskaźnik HICP w Niemczech (m/m): 0,0% (prognoza: -0,1%; poprzednio: 0,4%)

Całkowita liczba bezrobotnych we Francji: 4.315,7 tys. (poprzednio: 3.488,6 tys.)

Co to jest wskaźnik CPI?

Wskaźnik CPI (consumer price index) jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oblicza się go na podstawie statystycznego koszyka przeciętnego gospodarstwa domowego. Ze wszystkich cen tak wyselekcjonowanych towarów i usług wylicza się średnią ważoną. Dzięki wskaźnikowi CPI możemy dokonywać pomiaru inflacji lub deflacji. Potocznie mówi się, że jest on miarą zmiany wartości nabywczej danej waluty lub też wskaźnikiem zmian kosztów utrzymania.

Co to jest wskaźnik HICP

Do określenia ogólnego wzrostu cen w całej Unii Europejskiej został stworzony specjalny wskaźnik. Nosi nazwę HICP i jest zharmonizowaną miarą inflacji, na podstawie której Rada Prezesów ocenia stabilność cen w strefie euro jako całość. "Zharmonizowany" oznacza, że wszystkie kraje Unii Europejskiej stosują tę samą metodologię. Dzięki temu można porównać ze sobą dane z poszczególnych krajów.

Liczba bezrobotnych we Francji

Dzisiejsze dane przedstawiają wystrzał bezrobotnych we Francji, który doskonale obrazuje poniższy wykres.

Francja - bezrobotni

Wykres całkowitej liczby bezrobotnych we Francji (od 2013 roku)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

Wskaźnik Ifo z Niemiec i PPI z Hiszpanii

Nowa Zelandia - bilans handlowy

Szwajcaria: rynek pracy i bilans handlowy, Niemcy: klimat biznesowy GfK

Polska - stopa bezrobocia

USA: Conference Board i rynek nieruchomości


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk