• Odbierz prezent
Wskaźnik CPI we wrześniu 2021. Inflacja bez przerwy zaskakuje w górę…
fot. freepik.com

Według ostatecznego szacunku GUS wskaźnik CPI wyniósł we wrześniu 5.9%r/r wobec wstępnego szacunku na poziomie 5.8%r/r. W ujęciu miesięcznym wzrost cen został skorygowany do 0.7% z 0.6% szacowanych pierwotnie.

 

 

Wnioski:

Wskaźnik inflacji we wrześniu uległ rewizji w górę, do 5.9%r/r. To odczyt najwyższy od lipca 2001 r. Ceny usług wzrosły o 6.6%r/r, towarów zaś o 5.6%r/r, co po raz kolejny potwierdza, że ceny towarów rosną coraz szybciej i „doganiają” wzrost cen usług. We wrześniu najwyższe wskaźniki cen zanotowano ponownie w kategoriach takich jak „paliwa do prywatnych środków transportu” (o 28.6%r/r), „wywóz śmieci” (o 19.7%r/r) oraz „mięso drobiowe” (o 17.5%r/r). Inflacja bazowa (po wykluczeniu cen żywności i energii), jak wskazują szacunki, także po raz kolejny przyspieszyła i we wrześniu wyniosła 4.2%r/r.

Każdy miesięczny odczyt inflacji, coraz wyższy, a do tego odchylający się od prognoz w górę, „podbija” jej ścieżkę w kolejnych miesiącach

Po publikacji wrześniowych danych jest pewne, że wskaźnik CPI w październiku br. przekroczy 6.0%r/r, a w końcu br. może znaleźć się w okolicach 7.0%. Początek 2022 r., z nieuniknionymi podwyżkami cen energii i gazu, zapowiedzianymi wzrostami akcyzy na alkohol i tytoń, a także podwyżką płacy minimalnej o 7.5%, może „wybić” wskaźnik CPI sporo powyżej 7.0%. W efekcie, jak wiele na to wskazuje, średnioroczna inflacja w 2022 r. będzie wyższa od przewidywanej na ten rok (aktualnie już 4.8%) i wynieść powyżej 5.0%. Trudno zakładać, że RPP będzie przyglądać się temu i nie reagować. Pomimo braku wskazań, że podwyżka stóp procentowych w październiku br. to początek cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, spodziewam się kolejnych działań RPP. Do kolejnej podwyżki stóp może dojść moim zdaniem w styczniu i może ona być ponownie „większym” ruchem.


Monika Kurtek

Główny ekonomista, Bank Pocztowy

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk