• Odbierz prezent
Wskaźnik CPI. Spadek inflacji w październiku!

Wskaźnik CPI wyniósł w październiku wg „szybkiego” szacunku GUS 3.0%r/r wobec 3.2%r/r we wrześniu oraz konsensusu rynkowego na poziomie 3.1%r/r. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0.1%.

 

Wnioski: Wskaźnik inflacji w październiku obniżył się w porównaniu do wrześniowego, nadal jednak jest to poziom odbiegający wyraźnie w górę od środka celu NBP. Ze wstępnych danych GUS wynika, że w stosunku do września br. spadły ceny żywności (o 0.1%) i ceny paliw (o 1.0%), wzrosły zaś ceny nośników energii (o 0.3%). Dysponując tymi danymi można wstępnie szacować, że inflacja bazowa, po wykluczeniu cen żywności i energii, także nieznacznie obniżyła się w październiku, do około 4.2%r/r.

Inflacja w Polsce utrzymuje się cały czas na relatywnie wysokim poziomie. W najszybszym tempie rosną od wielu miesięcy ceny usług i w październiku na pewno sytuacja nie uległa w tym zakresie zmianom. Choć aktualnie znajdujemy się w epicentrum drugiej fali pandemii, która zaczęła już odciskać negatywne piętno na aktywności gospodarczej, mało prawdopodobne jest, aby inflacja istotnie zelżała. Malejący popyt wprawdzie powinien „ściągać” ją w dół, ale z drugiej strony ponowne obostrzenia jeszcze bardziej mogą podnosić ceny usług. Poza tym sezonowo drożeć będzie w kolejnych miesiącach żywność, a zwłaszcza warzywa i owoce. W grudniu inflacja może znaleźć się w okolicach 2.5%r/r, ale będzie to przede wszystkim „zasługa” wysokiej zeszłorocznej bazy.

Wstępny szacunek październikowej inflacji nie będzie mieć żadnego wpływu na listopadową decyzję RPP dotyczącą poziomu stóp procentowych. Rozważania Rady będą skupione przede wszystkim na stanie gospodarki, który znowu się pogarsza, i to w tym właśnie kontekście dyskutowane mogą być działania w zakresie narzędzi polityki monetarnej. Kolejne obniżki stóp, do ujemnych poziomów, wydają się mało prawdopodobne. Natomiast coraz bardziej realne staje się poszerzenie aktualnie działających narzędzi niestandardowych, bądź nawet uruchomienie nowych.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk