• Odbierz prezent
WSD: Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku (2023-05-31 00:10)
fot. freepik.com
Zarząd White Stone Development sp. z o.o. jako jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej White Stone Development Sp. z o.o. (dalej: "Grupa") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy za rok 2022.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-05-31 00:10:19Tomasz KlucznikKontroler Finansowy

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk