• Odbierz prezent
Wprowadzenie odwróconego VAT w niektórych krajach UE mogło powodować kłopoty w innych - sądzi Dominik

W resorcie finansów była świadomość, że wprowadzenie odwróconego VAT w niektórych krajach UE może powodować "mechanizm balonika", czyli pojawienie się problemów podatkowych w innych krajach Unii - mówił w czwartek przed komisją śledczą ds. VAT były wiceminister finansów Jacek Dominik.

Weź udział w darmowym kursie inwestycyjnym z Dawidem Augustynem

 BIORĘ UDZIAŁ

 Dodał, że gdy taki odwrócony VAT zaczęto w niektórych krajach wprowadzać, on już nie odpowiadał w MF za podatki.

Komisja śledcza przesłuchuje w czwartek Jacka Dominika, byłego podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów (w latach 2006-14).

Szef komisji Marcin Horała i jego zastępca Kazimierz Smoliński (obaj PiS) pytali świadka głównie o kwestie mechanizmu odwróconego VAT, który na niektóre towary został w części krajów UE wprowadzony znacznie wcześniej niż w Polsce.

Dominik przyznał, że na forum ministrów finansów Unii (tzw. Ecofin) przedstawiciele niektórych państw proponowali wprowadzenie odwróconego VAT, ale zarazem była świadomość, że wprowadzenie rozwiązań odmiennych w poszczególnych państwach członkowskich może powodować patologie. W mechanizmie odwróconego VAT jest bowiem, przyznał, tzw. mechanizm balonika, czyli przenoszenie się przestępczości VAT-owskiej dotyczącej określonych produktów do innych państw.

Horała pytał, czy świadek analizował, w jakim stopniu odwrócony VAT jest do zastosowania w Polsce i co zrobił w tym kierunku. Zwłaszcza wobec świadomości, że wprowadzenie tego w innych krajach może mieć u nas negatywne konsekwencje.

Weź udział w darmowym kursie inwestycyjnym z Dawidem Augustynem

 BIORĘ UDZIAŁ

 


Dominik przyznał, że ten problem był znany kierownictwu, że takie rozwiązania są wprowadzane, były też przedstawiane argumenty "za i przeciw". Dodał, że szczegółową analizą takich rozwiązań zajmował się pion podatkowy, zwłaszcza departament podatku od towarów i usług, analizujący, czy odwrócony VAT jest do zastosowania w Polsce. Działo się to jednak już w czasie, gdy on nie nadzorował w MF pionu polityki podatkowej.

"Nie do mnie należało rozstrzygnięcie, czy takie rozwiązanie wprowadzić" - powiedział Dominik. "Czy świadek ma jakąś wiedzę o działaniach podjętych w tej sprawie" - pytał szef komisji. "Wiem, że pion podatkowy był świadomy tych rozwiązań" - odpowiedział świadek.

Dopytywany, czy była o tym mowa na posiedzeniach kierownictwa resortu mówił, że szczegółowej i pogłębionej dyskusji nie pamięta, ale "świadomość i wiedza na ten temat była".

"Jak rozumiem, takich działań nie było przed rokiem 2013" - skomentował Horała.Także Kazimierz Smoliński pytał o działania resortu w kwestii wprowadzania odwróconego VAT.

Dominik mówił, że w 2007 r., gdy nadzorował kwestie podatkowe, jeszcze nie było świadomości o nadużyciach podatkowych, a na forum UE nie było akceptacji dla derogacji w przepisach unijnych w sprawie odwróconego VAT. Dopiero w 2010 r., już gdy wiedza była inna, zaczęto wprowadzać odwrócony VAT.

Wiceszef komisji pytał, co świadek zrobił, aby te rozwiązania w tym okresie wprowadzić. Dominik wyjaśniał, że odpowiadał wtedy w MF za sprawy międzynarodowe, a nie krajowe.

"Departament polityki podatkowej nadzorowałem do połowy 2008 roku" - zaznaczył. Dodał, że do podejmowania działań zobowiązani są ci ministrowie, do których należą określone kompetencje. "To nie jest tak, że w Ministerstwie Finansów zaczyna się pospolite ruszenie i każdy, niezależnie od podziału kompetencji, zaczyna się zajmować tym, co uważa za właściwe" - wyjaśniał.

Zaznaczył, że miał świadomość tego, że rozwiązania odwróconego VAT "są znane ministrowi Rostowskiemu i innym wiceministrom".

"Gdy jeden z wiceministrów mówi o uszczupleniu w budżecie, to nie ma obowiązku, by drugi wiceminister to potwierdzał" - zaznaczył. Pytany, jaka była jego rola w kierownictwie, powiedział: "Jeżeli pojawiały się kwestię rozwiązań będących odstępstwem od prawa wspólnotowego, to sygnalizowałem to ministrowi finansów".

Świadek pytany był też o zniesienie tzw. 30-proc. sankcji VAT, co było postulowane przez sejmową komisję "Przyjazne państwo", kierowaną w Sejmie VI kadencji przez Janusza Palikota.

Dominik przyznał, że MF było zdania, żeby tej sankcji nie znosić, natomiast nie była to kwestia, którą on zgłaszał jako element niezgodny z prawem wspólnotowym.

Pytany przez Smolińskiego, czy zna Renatę Hayder, doradcę ministra Rostowskiego, świadek przyznał, że spotkał ją kilka razy w MF, ale nie pamięta, by brała udział w posiedzeniach kierownictwa.

Pytany, jak ocenia sytuację, gdy doradca sugeruje z prywatnego maila określone rozwiązania prawne, jako popierane przez resort finansów, Dominik odpowiedział, że nigdy się z takim rozwiązaniem nie spotkał, tak jak z sytuacją, że osoba z zewnątrz podawałaby się podczas oficjalnych spotkań za przedstawiciela ministra finansów.


PAP

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk