• Odbierz prezent
Wpływ zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,7% (przy wzroście cen usług – o 6,8% i towarów – o 4,1%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3% (w tym towarów i usług po 0,3%).

Tablica 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

05 2021

01-05 2021

WPŁYW ZMIAN

04 2021=
=100

05 2020=
=100

12 2020=
=100

04 2021=
=100

01-05 2020=
=100

OGÓŁEM

104,7

103,9

100,3

103,5

x

Żywność i napoje
bezalkoholowe

101,7

104,9

100,6

101,0

0,16

Napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe

101,8

101,6

100,2

102,2

0,01

Odzież i obuwie

100,8

102,1

100,2

98,5

0,01

Użytkowanie mieszkania
lub domu i nośniki energii

106,0

104,3

100,3

106,3

0,07

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie
gospodarstwa domowego

103,0

102,0

100,5

102,3

0,03

Zdrowie

102,6

101,3

100,6

103,7

0,03

Transport

119,5

109,9

99,6

106,6

-0,04

Łączność

106,6

103,4

99,1

106,5

-0,05

Rekreacja i kultura

105,7

102,8

100,4

104,7

0,02

Edukacja

105,8

100,8

100,0

105,5

0,00

Restauracje i hotele

105,0

102,3

100,9

104,9

0,04

Inne towary i usługi

101,6

100,4

100,4

102,2

0,02

W maju br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 0,6%) oraz w zakresie mieszkania (o 0,4%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,16 p. proc i 0,10 p. proc. Niższe ceny w zakresie łączności (o 0,9%) oraz transportu (o 0,4%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,05 p. proc i 0,04 p. proc. W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie transportu (o 19,5%) oraz mieszkania (o 5,3%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,62 p. proc. i 1,32 p. proc.

Tablica 2. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

05 2021

01-05 2021

05 2020=
=100

12 2020=
=100

04 2021=
=100

01-05 2020=
=100

OGÓŁEM

104,7

103,9

100,3

103,5

Towary

104,1

104,1

100,3

102,4

Usługi

106,8

103,4

100,3

107,1

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

101,7

104,2

100,5

101,2

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE

101,7

104,9

100,6

101,0

Żywność

101,3

104,7

100,6

100,5

w tym:

       

Ryż

102,4

100,7

99,9

106,1

Mąka

102,6

102,2

99,1

104,2

Pieczywo

105,7

104,3

100,5

105,9

Makarony i produkty makaronowe

102,7

102,2

101,1

101,7

Mięso

101,8

105,4

101,1

98,5

w tym:

       

Mięso wołowe

103,1

103,3

100,7

102,0

Mięso cielęce

102,2

101,8

100,4

101,9

Mięso wieprzowe

93,7

103,5

98,4

89,5

Mięso drobiowe

118,5

125,2

106,2

103,6

Wędliny

99,6

100,7

100,6

99,8

Ryby i owoce morza

103,6

102,3

100,6

103,4

Mleko, sery i jaja

102,1

101,6

100,2

102,2

w tym:

       

Mleko

101,8

100,8

99,6

103,3

Jogurt, śmietana, napoje
i desery mleczne

101,6

101,6

100,2

101,9

Sery i twarogi

102,4

101,4

100,1

102,5

Jaja

102,6

103,4

101,4

100,9

Oleje i tłuszcze

100,6

102,2

101,0

99,1

Tłuszcze roślinne

102,9

104,3

101,2

101,2

Tłuszcze zwierzęce

99,0

100,6

100,8

97,5

w tym masło

99,0

100,6

100,8

97,3

Owoce

96,4

111,7

103,1

100,1

Warzywa

100,7

110,3

99,5

98,8

Cukier

99,9

102,2

100,7

101,6

Napoje bezalkoholowe

105,9

106,5

100,1

105,6

w tym:

       

Kawa

99,6

101,2

100,4

99,7

Herbata

97,4

99,6

99,4

98,7

Kakao i czekolada w proszku

101,8

101,8

99,4

103,3

Wody mineralne lub źródlane

107,7

107,4

100,0

107,5

Soki owocowe i warzywne

102,6

103,0

100,4

102,0

NAPOJE ALKOHOLOWE I WYROBY TYTONIOWE

101,8

101,6

100,2

102,2

Napoje alkoholowe

102,1

102,0

100,2

102,3

Wyroby tytoniowe

101,0

100,3

100,1

101,9

ODZIEŻ I OBUWIE

100,8

102,1

100,2

98,5

w tym:

       

Odzież

99,9

101,5

100,0

98,1

Obuwie

103,1

103,6

100,7

99,3

MIESZKANIE

105,3

103,8

100,4

105,3

UŻYTKOWANIE MIESZKANIA LUB DOMU 

I NOŚNIKI ENERGII

106,0

104,3

100,3

106,3

w tym:

       

Opłaty na rzecz właścicieli

103,6

102,3

100,4

103,0

Zaopatrywanie w wodę

104,6

101,3

100,4

104,3

Wywóz śmieci

126,9

113,4

100,6

132,9

Usługi kanalizacyjne

104,7

102,5

100,6

104,4

Nośniki energii

104,4

104,5

100,2

104,5

Energia elektryczna

109,5

109,5

100,0

110,5

Gaz

98,0

102,4

102,0

96,2

Opał

102,7

99,7

99,9

102,5

Energia cieplna

101,7

100,1

99,3

102,3

WYPOSAŻENIE MIESZKANIA I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO

103,0

102,0

100,5

102,3

w tym:

       

Meble, artykuły dekoracyjne,
sprzęt oświetleniowy

106,3

104,3

100,7

103,9

Urządzenia gospodarstwa domowego

102,6

100,7

100,1

102,2

Środki czyszczące i konserwujące

99,2

100,4

100,6

100,2

Usługi związane z prowadzeniem
gospodarstwa domowego

106,3

102,8

100,5

106,7

ZDROWIE

102,6

101,3

100,6

103,7

w tym:

       

Wyroby farmaceutyczne

101,3

100,2

100,4

101,8

Urządzenia i sprzęt terapeutyczny

102,3

101,4

100,5

102,2

Usługi lekarskie

106,1

102,8

100,5

107,4

Usługi stomatologiczne

105,0

103,3

100,6

111,0

Usługi szpitalne i sanatoryjne

107,0

109,2

107,4

106,3

TRANSPORT

119,5

109,9

99,6

106,6

w tym:

       

Środki transportu

100,8

102,5

100,1

100,6

w tym samochody osobowe

100,3

102,1

100,1

100,2

Paliwa do prywatnych środków transportu

133,0

115,1

99,1

109,9

Olej napędowy

129,5

115,5

99,8

106,6

Benzyna

134,0

115,9

99,8

110,9

Gaz ciekły i pozostałe paliwa
do prywatnych środków transportu

139,9

107,5

92,0

116,5

Usługi transportowe

99,6

101,4

99,1

98,7

ŁĄCZNOŚĆ

106,6

103,4

99,1

106,5

w tym:

       

Sprzęt telekomunikacyjny

90,7

99,3

97,2

90,4

Usługi telekomunikacyjne

107,4

103,6

99,1

107,4

REKREACJA I KULTURA

105,7

102,8

100,4

104,7

w tym:

       

Sprzęt audiowizualny, fotograficzny
i informatyczny

101,1

99,7

99,2

101,7

Usługi związane z rekreacją i kulturą

111,0

105,3

101,8

109,5

w tym:

       

Usługi związane z rekreacją i sportemU

105,0

101,0

100,4

105,1

Usługi związane z kulturą

113,5

107,0

102,3

111,5

w tym opłaty radiowo-telewizyjne

117,9

109,6

103,0

115,0

Książki

103,6

99,2

100,0

102,9

Gazety i czasopisma

103,9

101,2

100,0

104,8

Artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie

103,9

101,6

100,3

103,6

Turystyka zorganizowana

103,2

102,3

98,0

102,3

Turystyka zorganizowana w kraju

105,6

107,5

101,3

106,2

Turystyka zorganizowana za granicą

99,1

94,1

92,5

96,3

EDUKACJA

105,8

100,8

100,0

105,5

RESTAURACJE I HOTELE

105,0

102,3

100,9

104,9

INNE TOWARY I USŁUGI

101,6

100,4

100,4

102,2

w tym:

       

Higiena osobista

101,7

100,8

100,2

102,6

w tym:

       

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne
i pielęgnacyjne

106,9

103,1

101,0

110,0

Artykuły do higieny osobistej
i kosmetyki

100,9

100,5

100,1

101,4

Opieka społeczna

108,2

102,9

100,1

110,1

Ubezpieczenia

99,5

98,2

101,1

98,4

Usługi finansowe świadczone przez banki 

i inne instytucje

103,9

100,4

100,6

136,6

Zalecenia na czas kryzysu związanego z pandemią COVID-19 rekomendowane przez Eurostat dotyczące wskaźników cen konsumpcyjnych oraz systemu wag prezentowane są pod linkiem https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wytyczne-dotyczace-opracowania-hicp-w-kontekscie-kryzysu-zwiazanego-z-covid-19,19,1.html


GUS

Główny Urząd Statystyczny - urząd centralny administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk