• Odbierz prezent
Wybory w Ameryce: Jak wybory w USA wpłyną na decyzje inwestorów na giełdach światowych?

72% inwestorów na całym świecie rozważa zmiany w swoich portfelach przed wyborami, według kwartalnego badania Investor Sentiment, przeprowadzonego przez UBS. Większość respondentów bierze pod uwagę inwestycje w opiekę zdrowotną, sieci 5G i programy ożywienia gospodarczego w sposób przyjazny środowisku w najbliższych sześciu miesiącach

Zurych, 21 października 2020 r. – Większość inwestorów na świecie rozważa pewne zmiany w posiadanych portfelach inwestycyjnych w obliczu wyborów w USA, według najnowszego badania Investor Sentiment przeprowadzonego przez UBS, wiodący globalny podmiot w sektorze Wealth Management.

Według badania, które objęło ponad 4 tys. inwestorów i właścicieli firm z 14 krajów świata i odbyło się na przełomie września i października, 72% inwestorów uwzględnia wprowadzenie zmian w swoich portfelach jeszcze przed wyborami. 62% planuje dodatkowe zmiany w zależności od wyniku wyborów.

  • 66% inwestorów przewiduje inwestycje w sektor opieki zdrowotnej w okresie nadchodzących sześciu miesięcy, podczas gdy 62% rozważa inwestycje w sieci 5G a 56% w proekologiczne programy ożywienia gospodarczego.
  • 55% uważa swój region za atrakcyjny cel inwestycji – jest to najczęstszy wybór niezależnie od konkretnego kraju.
  • 49% pragnie uzyskać większy zysk w okresie nadchodzących sześciu miesięcy, w porównaniu z zaledwie 29% respondentów, którzy chcą zmniejszenia poziomu ryzyka w swoim portfelu.
  • 75% wyraziło chęć częstszych kontaktów ze swoim doradcą.

Tom Naratil, prezes UBS Americas i współprezes UBS Global Wealth Management, podkreślił: „Już na początku pandemii zdaliśmy sobie sprawę, że nasi klienci potrzebują porad bardziej niż kiedykolwiek, a obecna zmienność rynku i niepewność polityczna wzmocniły tę potrzebę. Najnowsze badanie potwierdza, że inwestorzy chcą korzystać z doradztwa, a wybory w USA są wyjątkową okazją dla osób zarządzających majątkiem, by skontaktować się ze swoimi klientami i doradzać im w niepewnych czasach”.

Iqbal Khan, współprezes UBS Global Wealth Management, stwierdził: „W obliczu niepewności co do wyborów w USA i COVID-19, inwestorzy wydają się pozytywniej postrzegać własny region niż resztę świata. Uważamy, że w okresie przed i po wyborach, inwestorzy powinni zdywersyfikować się globalnie, by nie paść ofiarą tzw. home bias, czyli skłonności do inwestowania w aktywa krajowe”.

USA

Optymizm inwestorów amerykańskich odnośnie krótkoterminowych perspektyw gospodarczych i rynkowych w ich regionie odnotował drugi największy wzrost na świecie. 50% wykazuje optymizm co do sytuacji gospodarczej, wzrost z 41% trzy miesiące temu, a 55% co do akcji z własnego regionu, w stosunku do wcześniejszych 44%. 49% światowych inwestorów uważa USA za atrakcyjny cel inwestycji, co jest najwyższym wynikiem spośród wszystkich regionów

Ameryka Południowa

Inwestorzy z Ameryki Łacińskiej najczęściej wykazują optymizm w bliskiej perspektywie. wyrażania pozytywnych perspektyw krótkoterminowych. 62% spośród nich wykazuje optymizm co do gospodarki swojego regionu, a 60% co do akcji z własnego regionu. 81% rozważa wprowadzenie zmian w portfelu w oczekiwaniu na wybory w USA, a 73% planuje wprowadzić dodatkowe zmiany w oparciu o wynik, co przedstawia najwyższy odsetek na świecie.

Europa

Europejscy (z wyłączeniem Szwajcarii) respondenci wykazują ponadprzeciętny optymizm co do prognoz gospodarczych dla swojego regionu na nadchodzące 12 miesięcy. 58% spośród nich wykazuje optymizm w porównaniu z 55% na świecie. W porównaniu z międzynarodowymi inwestorami, Europejczycy wydają się bardziej skłonni do dostosowania swoich portfeli po wyborach w USA. Taki zamiar wyraziło 65% spośród nich.

Szwajcaria

W perspektywie krótkoterminowej optymizm szwajcarskich inwestorów odnośnie gospodarki i akcji ich własnego regionu odnotował najwyższy skok na świecie. 44% wykazuje optymizm co do prognoz gospodarczych dla własnego regionu na nadchodzące 12 miesięcy, w stosunku do 32% trzy miesiące temu, a 54% wykazuje optymizm co do akcji ich regionu w tym samym okresie, wzrost z wcześniejszych 42%.

Azja

55% azjatyckich inwestorów z optymizmem patrzy na prognozy gospodarcze dla ich własnego regionu na nadchodzące 12 miesięcy, co odpowiada średniej światowej. Wyrażają oni również większą skłonność do dostosowania swoich portfeli z powodu wyborów w USA. 80% rozważa tę zmianę przed wyborami, a 65% po wyborach.

Informacje o badaniu UBS Sentiment

Na potrzeby niniejszej edycji, w okresie od 22 września do 12 października 2020 r., UBS przeprowadziło badanie pośród 2 852 inwestorów i 1 150 właścicieli firm, posiadających co najmniej 1 mln USD aktywów inwestycyjnych (w przypadku inwestorów) lub rocznych przychodów i zatrudniających co najmniej jednego pracownika, nie licząc siebie (w przypadku właścicieli firm). Międzynarodowi respondenci pochodzili z 14 rynków: Argentyny, Brazylii, Chin, Francji, Niemiec, Hongkongu, Włoch, Japonii, Meksyku, Singapuru, Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii i USA. W poprzedniej edycji, w okresie od 23 czerwca do 13 lipca 2020 r., UBS przeprowadziło badanie pośród 4 018 inwestorów i właścicieli firm, posiadających co najmniej 1 mln USD aktywów inwestycyjnych (w przypadku inwestorów) lub rocznych przychodów i zatrudniających co najmniej jednego pracownika, nie licząc siebie (w przypadku właścicieli firm). Międzynarodowi respondenci pochodzili z tych samych 14 rynków.


UBS

UBS – szwajcarskie przedsiębiorstwo finansowe z głównymi oddziałami w Zurychu i Bazylei. Posiada biura także w Nowym Jorku. Zajmuje się bankowością prywatną, inwestycyjną i obrotem papierami wartościowymi. Powstał z połączenia Union Bank of Switzerland i Swiss Bank Corporation w czerwcu 1998.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk