• Odbierz prezent
Wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę - Narodowy Bank Polski

Syntetyczne wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw. W II kw. 2021 r. syntetyczny wskaźnik sytuacji bieżącej wzrósł i ukształtował się nieznacznie powyżej poziomu neutralnego. Syntetyczny wskaźnik przyszłej sytuacji oraz prognozy modelowe sugerują  jednak,  że ocena to może być zawyżona ze względu na płynnościowy efekt tarcz antykryzysowych, a neutralny poziom koniunktury zostanie osiągnięty w perspektywie roku.

Szybka odbudowa wskaźnika,

po szoku wywołanym pandemią koronawirusa i obostrzeniami w swobodnym funkcjonowaniu gospodarki, wynikała w głównej mierze z bardzo dobrej sytuacji płynnościowej sektora przedsiębiorstw, wspieranej przez działania z tarcz antykryzysowych. Wzrostom wskaźnika sytuacji bieżącej w ostatnim roku towarzyszyły co prawda również lepsze oceny aktualnej kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz wyższy stopień  wykorzystania zdolności produkcyjnych, ale skala poprawy w tych obszarach była zdecydowanie mniejsza. Podobną prawidłowość zaobserwowano w odniesieniu do prognoz sytuacji ekonomicznej, popytu, inwestycji oraz prognoz z obszaru rynku pracy. W konsekwencji syntetyczny wskaźnik sytuacji przyszłej ukształtował  się na poziomie nieznacznie poniżej – a nie powyżej – poziomu neutralnego. 

FXMAG pozostałe wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę - narodowy bank polski pandemia koronawirusa, co to jest pandemia koronawirusa, pandemia koronawirusa w polsce, pandemia koronawirusa w polsce, kiedy skończy się pandemia koronawirusa, pandemia koronawirusa na świecie, ile potrwa pandemia koronawirusa, who pandemia koronawirusa, pandemia koronawirusa covid 19, pandemia koronawirusa wiki, koronawirus, koronawirus polska, koronawirus w polsce, koronawirus objawy, koronawirus dzisiaj, nbp, kursy walut nbp, kurs euro nbp, nbp kursy walut, kurs nbp, średni kurs nbp, kurs dolara nbp, kurs walut nbp, nbp kursy, nbp kurs, tabela kursów nbp, nbp kurs euro, kursy nbp, kurs średni nbp, archiwum nbp, kolekcjoner nbp, nbp kolekcjoner, tabela nbp, kursy walut nbp archiwum, kurs euro nbp archiwum 1

Jak dotąd pandemię koronawirusa oraz wynikające z niej obostrzenia

w swobodnym funkcjonowaniu gospodarki można – z perspektywy sektora przedsiębiorstw niefinansowych – wciąż  postrzegać  jako źródło zaburzeń o charakterze krótkookresowym, nakładających się na naturalne procesy koniunkturalne. Rozważając  ścieżkę odbicia gospodarczego oraz kształtowanie się koniunktury w ostatnim okresie warto zauważyć,  że proces cyklicznego spowolnienia koniunktury rozpoczął  się już na przełomie lat 2018/2019. Przeprowadzone symulacje sugerują, że pandemia koronawirusa doprowadziła przede wszystkim do szybszego (o ok. pół roku) osiągnięcia lokalnego minimum cyklu oraz skrócenia czasu trwania fazy cyklu, w której komponent cykliczny jest ujemny. Źródłem tych wahań nie były jednak naturalne procesy związane z cyklem koniunkturalnym, ale nagły spadek a następnie szybka odbudowa aktywności gospodarczej w związku ze zmianami liczby zachorowań na koronawirusa oraz ograniczeń w swobodnym funkcjonowaniu gospodarki. Modelowa ocena procesów cyklicznych bazuje jednak na założeniu, że pandemia będzie wydarzeniem przejściowym i relatywnie krótkotrwałym.

O tym, że tak w dużej mierze postrzegają ją same przedsiębiorstwa 

świadczą pozytywne prognozy zatrudnienia (odsetek przedsiębiorstw planujących wzrost zatrudnienia wciąż jest zdecydowanie wyższy od odsetka przedsiębiorstw planujących spadek zatrudnienia) oraz poprawiające się  prognozy inwestycji. W ujęciu prospektywnym kluczowym ryzykiem dla oceny wpływu pandemii koronawirusa na przebieg procesów cyklicznych wydaje się możliwość wystąpienia tzw. czwartej fali epidemii oraz ewentualne ograniczenia w swobodnym funkcjonowaniu gospodarki z nią związane. 

FXMAG pozostałe wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę - narodowy bank polski pandemia koronawirusa, co to jest pandemia koronawirusa, pandemia koronawirusa w polsce, pandemia koronawirusa w polsce, kiedy skończy się pandemia koronawirusa, pandemia koronawirusa na świecie, ile potrwa pandemia koronawirusa, who pandemia koronawirusa, pandemia koronawirusa covid 19, pandemia koronawirusa wiki, koronawirus, koronawirus polska, koronawirus w polsce, koronawirus objawy, koronawirus dzisiaj, nbp, kursy walut nbp, kurs euro nbp, nbp kursy walut, kurs nbp, średni kurs nbp, kurs dolara nbp, kurs walut nbp, nbp kursy, nbp kurs, tabela kursów nbp, nbp kurs euro, kursy nbp, kurs średni nbp, archiwum nbp, kolekcjoner nbp, nbp kolekcjoner, tabela nbp, kursy walut nbp archiwum, kurs euro nbp archiwum 2

Kształtowanie się wszystkich wskaźników w bieżącej edycji raportu

należy interpretować z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań towarzyszących okresowi ankietowania przedsiębiorstw. Ich prognozy formułowane w pierwszej połowie czerwca pozostawały prawdopodobnie pod silnym wpływem niskiej i spadającej liczby zachorowań  na koronawirusa w Polsce oraz  łagodzenia obostrzeń sanitarno‐administracyjnych. Równolegle podobne zjawiska i procesy obserwowano wówczas wśród najważniejszych partnerów handlowych Polski. Okres ankietowania przedsiębiorstw tylko w niewielkim zakresie koresponduje czasowo z szybkim przyrostem zakażeń wariantem delta w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich. Złożenie powyższych czynników wywierających silny – a równocześnie zróżnicowany w przekroju branżowym – wpływ na nastroje przedsiębiorstw nakazuje traktować prognozy formułowane przez przedsiębiorstwa z odpowiednią dozą ostrożności. Kluczowy dla ocen perspektyw rozwoju sektora przedsiębiorstw pozostaje bowiem wciąż  rozwój sytuacji związanej z pandemią  COVID‐19 oraz z ograniczeniami w swobodnym funkcjonowaniu gospodarek narodowych i gospodarki światowej.

Sytuacja epidemiologiczna, zakres działań przeciwepidemicznych

Po osiągnięciu szczytu wiosennej fali zakażeń na przełomie I i II kw. sytuacja epidemiologiczna zaczęła się  poprawiać, czemu towarzyszyło rozpoczęte w końcu kwietnia stopniowe znoszenie restrykcji przeciwpandemicznych. W ciągu kwartału dwukrotnie obniżyła się  liczba zakażeń (z ok. 1 mln. do ok. 0,5 mln. nowych przypadków w II kw.), przy niewielkiej jednak poprawie w statystykach zgonów (łącznie 24 tys. zgonów w I i 22 tys. w II kw.) i liczbie hospitalizacji (średnia liczba hospitalizacji obniżyła się z 17 tys. do 16 tys. w II kw.). Przyspieszyła równocześnie akcja masowych szczepień przeciwko SARS‐cov (w II kw. wykonano 21,5 mln szczepień, a 10 mln. osób zostało w pełni zaszczepionych, wobec odpowiednio 5,8 mln./1,9 mln. w I kw.).

FXMAG pozostałe wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę - narodowy bank polski pandemia koronawirusa, co to jest pandemia koronawirusa, pandemia koronawirusa w polsce, pandemia koronawirusa w polsce, kiedy skończy się pandemia koronawirusa, pandemia koronawirusa na świecie, ile potrwa pandemia koronawirusa, who pandemia koronawirusa, pandemia koronawirusa covid 19, pandemia koronawirusa wiki, koronawirus, koronawirus polska, koronawirus w polsce, koronawirus objawy, koronawirus dzisiaj, nbp, kursy walut nbp, kurs euro nbp, nbp kursy walut, kurs nbp, średni kurs nbp, kurs dolara nbp, kurs walut nbp, nbp kursy, nbp kurs, tabela kursów nbp, nbp kurs euro, kursy nbp, kurs średni nbp, archiwum nbp, kolekcjoner nbp, nbp kolekcjoner, tabela nbp, kursy walut nbp archiwum, kurs euro nbp archiwum 3

Zgodnie z ogłoszonym w końcu kwietnia harmonogramem luzowania obostrzeń 

w maju otwarte zostały m.in. galerie handlowe, sklepy budowlane, meblowe (4 maja), hotele (8 maja, maksymalnie połowa obłożenia miejsc, początkowo bez działalności restauracyjnej i spa) oraz stacjonarna gastronomia (15 maja, w strefach zewnętrznych, a 28 maja także wewnątrz obiektów). Dozwolono organizacji imprez okolicznościowych i przywrócono działalność  branży kulturalno‐rozrywkowej oraz obiektów sportowych i branży fitness (28 maja). Do nauczania w trybie stacjonarnym wróciły szkoły podstawowe i  średnie (31 maja). Równocześnie w Polsce zanotowano niestety pierwsze, nieliczne przypadki indyjskiego wariantu sars‐cov (wg danych z 2 lipca 118 przypadków), bardziej zakaźnego, odporniejszego na szczepionki i prowadzącego do cięższych przebiegów choroby w porównaniu z poprzednimi mutacjami wirusa, którego pojawienie się w innych krajach przełożyło się  na wzrost liczby zakażeń.

W czerwcu otwarto branżę targowo‐wystawienniczą (6 czerwca) i podniesiono limity obłożenia

m.in. w kinach, teatrach, hotelach i restauracjach (26 czerwca, do 75%). W maju został przyjęty i przekazany do KE projekt Krajowego Planu Odbudowy stanowiący o podziale środków przyznanych Polsce z Funduszu Odbudowy UE (58 mld EUR). Środki te zostaną skierowane na działania pomocowe w celu odbudowy gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią.   W czerwcu, miesiącu, w którym realizowane było badanie SM NBP, epidemia dalej hamowała. Zmniejszyła się średnia liczba zakażeń (o 90% m/m), hospitalizacji (o 79% m/m) oraz zgonów (o 83% m/m).


Narodowy Bank Polski

Polski bank centralny z siedzibą główną w Warszawie. NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk