• Odbierz prezent
Worldline nowym europejskim liderem usług płatności!

Bezons, 30 października 2020 – Worldline po połączeniu sił z Ingenico stanie się nowym europejskim liderem usług płatności na skalę światową i dołączy do ligi międzynarodowych liderów branży. Worldline dąży do ciągłego dostarczania swoim klientom takich rozwiązań płatniczych, które umożliwią im trwały wzrost gospodarczy oraz wzmocnią społeczne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Dzięki globalnemu zasięgowi swojej działalności i zaangażowaniu w dążenie do doskonałości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju, Worldline zamierza przyspieszyć rozwój europejskiego sektora płatności, kształtując nowe metody dokonywania płatności, nowy styl życia a także nowe sposoby prowadzenia biznesu.

Po wzmocnieniu Worldline przez Ingenico, handlowcy mogą spodziewać się nowych rozwiązań i usług, które pomogą im się rozwijać, a także szerszego wyboru możliwości przyjmowania płatności elektronicznych w celu zwiększenia wydajności operacyjnej oraz efektywniejszego pozyskiwania klientów dzięki:

 • Najnowocześniejszym zintegrowanym rozwiązaniom w zakresie płatności,
 • Zaawansowanym technologiom,
 • Zwiększonym zdolnościom innowacyjnym,
 • Większemu globalnemu zasięgowi działalności.

Gilles Grapinet, Przewodniczący Rady Dyrektorów i dyrektor zarządzający Worldline, powiedział:

To ogromny kamień milowy dla Worldline, którego celem jest przez wszystkim zdecydowane wzmocnienie wartości oferty naszych spółek na całym świecie. Dzięki przejęciu Ingenico, nasza Grupa uległa całkowitej przemianie pod względem skali działalności i nowych globalnych możliwości. Możemy teraz jeszcze lepiej wspierać naszych klientów, handlowców a w szczególności banki, umożliwiając im korzystanie z najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie płatności elektronicznych w celu przyspieszenia ich własnego rozwoju, jak również ułatwienia realizacji ich strategii transformacji cyfrowej. W ten sposób, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, angażujemy się w zrównoważony rozwój społeczności, w których działamy, pozostając jednocześnie na najwyższym możliwym poziomie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Pomimo trudnych czasów, których wszyscy obecnie doświadczamy, mam ogromną pewność co do potencjału i przyszłości naszej Grupy oraz naszych 20 tys. pracowników na całym świecie.

Nowy Worldline w skrócie

 • Worldline to pierwsza w Europie i czwarta na świecie grupa na rynku usług płatniczych ze skonsolidowanymi przychodami pro forma w wysokości 5,3 mld euro w 2019 roku.
 • Worldline dostarcza swoim klientom zrównoważone, godne zaufania i bezpieczne rozwiązania obejmujące pełen łańcuch wartości w sektorze płatności, wspierając rozwój ich biznesu niezależnie od tego, gdzie się fizycznie znajdują.
 • Dzięki zespołowi 20 tys. pracowników, wśród których znajdują się największe talenty w sektorze płatności, Worldline kształtuje nowe metody dokonywania płatności, nowy styl życia a także nowe sposoby prowadzenia biznesu.
 • Dzięki fizycznej obecności w ponad 50 krajach na całym świecie, Worldline jest jedynym europejskim podmiotem o międzynarodowym zakresie działalności, który może rywalizować z międzynarodowymi grupami płatniczymi zlokalizowanymi w Stanach Zjednoczonych, zapewniającym pełen ekosystem płatności od akceptacji za pośrednictwem terminali POS po usługi autoryzacyjno-rozliczeniowe. Nowy wzmocniony Worldline ma obecnie szeroki dostęp do rynku amerykańskiego, większą ekspozycję na handlowców w Ameryce Łacińskiej oraz Azji Wschodniej i Pacyfiku oraz możliwość szybszej ekspansji w krajach o niższej popularności kart płatniczych.
 • Worldline oferuje najlepsze w swojej klasie usługi płatnicze, począwszy od płatności online, poprzez rozwiązania wielokanałowe i szeroki portfel terminali płatniczych, po wydawanie kart i akceptowanie nimi płatności oraz bankowość cyfrową na rzecz miliona akceptantów i 1200 banków i instytucji finansowych, wspierając rozwój ich biznesu dzięki szerokiej wiedzy operacyjnej i korzyściom skali.

Unikalna wartość oferty dla klientów

Łączymy szeroki zakres usług świadczonych przez Worldline w ramach łańcucha wartości dla płatności oraz fachową wiedzę w zakresie akceptacji i rozliczeń płatności transgranicznych z globalnym zaangażowaniem Ingenico w handel internetowy. Worldline oferuje handlowcom konkurencyjne usługi i zapewnia swoim klientom jedyne w swoim rodzaju pokrycie pełnego łańcucha wartości płatności dzięki unikalnej kombinacji rozwiązań online, sklepowych (in-store) oraz wyspecjalizowanych rozwiązań pionowych.

Wyjątkowy globalny zasięg i transgraniczne doświadczenie dla świadczenia najlepszej obsługi na rzecz największych międzynarodowych podmiotów

Worldline może poszczycić się znaczącą obecnością w całej Europie, w tym pozycją lidera w Niemczech, silną pozycją w krajach skandynawskich oraz szerszym dostępem do francuskich banków i handlowców. Szeroki zasięg geograficzny i skala działalności Worldline zapewniają znaczące korzyści handlowe międzynarodowym handlowcom, dzięki zapewnieniu ich klientom szerszej oferty płatności transgranicznych, która może zwiększyć ich efektywność operacyjną i innowacyjność.

Partner płatniczy pierwszego wyboru dla handlowców niezależnie od skali działalności

Nowy Worldline jest w stanie sprostać lokalnym i globalnym potrzebom handlowców. W wielu krajach korzenie firmy sięgają czasów pojawienia się pierwszych płatności cyfrowych na rynku a jej rozwiązania ukształtowały krajowy system płatniczych w takich państwach jak Belgia, Luksemburg, Szwajcaria i Austria. Na naszych sprawdzonych usługach może nadal polegać około 180 tys. handlowców w sektorze handlu detalicznego, gastronomii i hotelarstwa oraz innych usług. Dla nowych klientów przyłączenie się do Worldline będzie szybsze i łatwiejsze dzięki rozwiązaniom cyfrowym dla MŚP i niezależnej od sprzętu platformie akceptacyjnej.

Głębokie zrozumienie branży w wyspecjalizowanych sektorach

Mocne strony nowego Worldline na różnych rynkach pionowych to zróżnicowane i szerokie spektrum rozwiązań oraz strategiczne partnerstwo eksperckie z kluczowymi graczami branżowymi. Dzięki swojej silnej orientacji na klienta, nasza organizacja jest ukierunkowana na świadczenie usług dedykowanych wyspecjalizowanym segmentom. Mocna pozycja Ingenico w takich sektorach, jak handel detaliczny, turystyka, ochrona zdrowia i e-commerce doskonale uzupełniają silne dziedzictwo Worldline w zakresie usług finansowych, gastronomii i hotelarstwa, sektora paliwowego, luksusowego handlu detalicznego oraz transportu.

Wzmocnienie sektora dzięki zapewnieniu najnowocześniejszych terminali

Dzięki możliwości natychmiastowego dostępu do najbardziej zaawansowanych terminali płatniczych na rynku Worldline może w pełni czerpać korzyści z rozszerzonego globalnego zasięgu i niekwestionowanego know-how w zakresie rozwiązań POS i akceptacji płatności. Worldline dostarcza najlepiej dopasowane rozwiązania w zakresie akceptacji płatności dla sprzedawców sklepowych, wykorzystując do tego innowacyjne rozwiązania w zakresie płatności, aby zapewnić maksymalną satysfakcję klienta na całym świecie.

Handel elektroniczny szybszy niż kiedykolwiek wcześniej

Worldline to największe w Europie centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym i trzeci co do wielkości dostawca usług akceptacji płatności online na kontynencie. Łącznie obsługujemy około 250 tys. klientów i sklepów internetowych w zakresie handlu elektronicznego, oferując im ponad 350 sposobów płatności w łączności z ponad 150 lokalnymi centrami autoryzacyjnymi. Nasz portal do akceptowania płatności, który cieszy się międzynarodową rozpoznawalnością, udostępnia szeroki zakres cyfrowych funkcji sprzedawcom detalicznym na całym świecie.

Rozszerzenie perspektyw dla usług finansowych

Jako największy operator płatności w Europie, mający na swoim koncie osiągnięcia w zakresie tworzenia strategicznego partnerstwa z instytucjami finansowymi, Worldline jest liderem w dziedzinie usług płatniczych nowej generacji, takich jak account-based payment (płatność na konto) i instant payment (płatność bezpośrednia). Połączenie z Ingenico zwiększa wolumen płatności obsługiwanych przez Worldline, co daje możliwość budowania strategicznego partnerstwa z nowymi instytucjami finansowymi obok obecnie współpracujących z Worldline 1200 instytucji, za pośrednictwem których firma przetwarza rocznie transakcje kartami płatniczymi o wartości blisko 5,6 mld euro.

Kształtowanie przyszłości sektora płatności

Innowacje wpisane w nasze DNA

Aby przyczynić się do kształtowania przyszłość sektora płatności i pomóc naszym klientom maksymalnie wykorzystać zmieniające się zachowania konsumentów m.in. w związku z pandemią COVID-19, Worldline zamierza jeszcze bardziej wzmocnić innowacje produktowe i zwiększyć swoje możliwości inwestycyjne w tym zakresie, przeznaczając na badania i rozwój ponad 300 mln euro rocznie. W celu kształtowania nowych metod dokonywania płatności, nowego stylu życia a także nowych sposobów prowadzenia biznesu, Worldline stale prowadzi badania nad przyszłością sektora płatności w następujących obszarach:

 • Osobiste terminale płatnicze
 • Nowe możliwości płatności sklepowych (in-store)
 • Handel w mediach społecznościowych (Social commerce) i zakupy głosowe (Voice commerce)
 • Nowe platformy płatnicze
 • Usługi związane z danymi
 • Cyfrowe bilety i
 • Inne.

Rozwiązania w zakresie płatności wspierające zrównoważony wzrost gospodarczy

Worldline angażuje się w projektowanie i obsługę cyfrowych rozwiązań w płatnościach i rozwiązań transakcyjnych, które umożliwiają zrównoważony wzrost gospodarczy oraz wzmacniają społeczne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Dzięki przejęciu Ingenico, Worldline będzie mógł kontynuować realizację swojej wizji bycia zaufanym, bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska partnerem w obszarze płatności. W obecnych czasach wielkich wyzwań gospodarczych i społecznych nowy Worldline przyspieszy przejście do gospodarki mniej zależnej od gotówki, jednocześnie zapewniając, że proces ten będzie przebiegał w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i sprzyjający włączeniu społecznemu.

Wiedza i doświadczenie talentów Worldline i Ingenico

Sukces firmy Worldline opiera się na talencie i pasji jej wszystkich pracowników, z których każdy jest ekspertem w swojej dziedzinie i podziela zaangażowanie firmy w ciągłe dążenie do doskonałości, odpowiedzialności i innowacyjności. Dzięki połączeniu z Ingenico, Worldline dysponuje obecnie pulą talentów liczącą około 20 tys. ekspertów i może czerpać korzyści z niemal 50-letniej historii działalności firmy w samym sercu sektora usług płatniczych.

Dalszy rozwój firmy

Nowy Worldline jest gotowy do odegrania kluczowej roli w tworzeniu nowej, bardziej innowacyjnej europejskiej przestrzeni płatniczej i kształtowaniu przyszłości sektora płatności zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Globalna obecność Ingenico będzie stanowić podstawę do ekspansji Worldline na nowe rynki, co stworzy możliwości znacznego rozwoju biznesu i wesprze ambicje firmy w zakresie kształtowania przyszłości sektora płatności.

 


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk